Har du mått sämre efter avslutad terapi?
Psykisk ohälsa
 1. attmasamrestudien
  #1

  Har du mått sämre efter avslutad terapi?

  Har du sökt hjälp i psykoterapi men upplevt att du mått sämre efter avslutad terapi?
  Vill du berätta om din upplevelse av vad du varit med om för en intresserad lyssnare?

  Vi undersöker personers egna upplevelser av att ha mått sämre efter en avslutad individuell samtalsterapi. Syftet med studien är att få en bättre förståelse av fenomenet, med förhoppningen att våra resultat i framtiden ska kunna underlätta för terapeuter att upptäcka och hantera sådant som kan leda till försämringar, innan så sker.

  Vi söker deltagare som är över 18 år, som har gått i psykoterapi hos privatpraktiserande terapeut under minst tre månader och som kan ställa upp för en intervju i Stockholmsområdet

  Studien utgör vår psykologexamensuppsats vid Stockholms universitet.

  Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse till attmasamrestudien@gmail.com

  Tipsa gärna vänner och bekanta som du tror kan vara intresserade!

  Vänligen,

  Elias och Zebastian
 2. 1
  Har du mått sämre efter avslutad terapi? Har du sökt hjälp i psykoterapi men upplevt att du mått sämre efter avslutad terapi?
  Vill du berätta om din upplevelse av vad du varit med om för en intresserad lyssnare?

  Vi undersöker personers egna upplevelser av att ha mått sämre efter en avslutad individuell samtalsterapi. Syftet med studien är att få en bättre förståelse av fenomenet, med förhoppningen att våra resultat i framtiden ska kunna underlätta för terapeuter att upptäcka och hantera sådant som kan leda till försämringar, innan så sker.

  Vi söker deltagare som är över 18 år, som har gått i psykoterapi hos privatpraktiserande terapeut under minst tre månader och som kan ställa upp för en intervju i Stockholmsområdet

  Studien utgör vår psykologexamensuppsats vid Stockholms universitet.

  Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse till attmasamrestudien@gmail.com

  Tipsa gärna vänner och bekanta som du tror kan vara intresserade!

  Vänligen,

  Elias och Zebastian
 3. attmasamrestudien
  #2
  Hej igen! Vi har nu ändrat kriterierna för deltagande i vår studie. Vi har nu möjlighet att genomföra intervjuerna på distans (med videosamtal), och inkluderar även personer som gått i terapi inom offentlig vård. Nedan följer den redigerade annonsen:

  Har du sökt hjälp i psykoterapi men upplevt att du mått sämre efter avslutad terapi?
  Vill du berätta om din upplevelse av vad du varit med om för en intresserad lyssnare?

  Vi undersöker personers egna upplevelser av att ha mått sämre efter en avslutad individuell samtalsterapi. Syftet med studien är att få en bättre förståelse av fenomenet, med förhoppningen att våra resultat i framtiden ska kunna underlätta för terapeuter att upptäcka och hantera sådant som kan leda till försämringar, innan så sker.

  Vi söker deltagare som är över 18 år, som har gått i psykoterapi i minst tre månader och som kan ställa upp för en intervju i Stockholmsområdet eller på distans via videosamtal.

  Studien utgör vår psykologexamensuppsats vid Stockholms universitet.

  Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse till attmasamrestudien@gmail.com

  Tipsa gärna vänner och bekanta som du tror kan vara intresserade!

  Vänligen,
  Elias och Zebastian
 4. 2
  Hej igen! Vi har nu ändrat kriterierna för deltagande i vår studie. Vi har nu möjlighet att genomföra intervjuerna på distans (med videosamtal), och inkluderar även personer som gått i terapi inom offentlig vård. Nedan följer den redigerade annonsen:

  Har du sökt hjälp i psykoterapi men upplevt att du mått sämre efter avslutad terapi?
  Vill du berätta om din upplevelse av vad du varit med om för en intresserad lyssnare?

  Vi undersöker personers egna upplevelser av att ha mått sämre efter en avslutad individuell samtalsterapi. Syftet med studien är att få en bättre förståelse av fenomenet, med förhoppningen att våra resultat i framtiden ska kunna underlätta för terapeuter att upptäcka och hantera sådant som kan leda till försämringar, innan så sker.

  Vi söker deltagare som är över 18 år, som har gått i psykoterapi i minst tre månader och som kan ställa upp för en intervju i Stockholmsområdet eller på distans via videosamtal.

  Studien utgör vår psykologexamensuppsats vid Stockholms universitet.

  Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse till attmasamrestudien@gmail.com

  Tipsa gärna vänner och bekanta som du tror kan vara intresserade!

  Vänligen,
  Elias och Zebastian
Kära besökare.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare (Ad blocker). Allt för föräldrar är ett annonsfinansierat community
och har därför valt att inte stödja användningen av annonsblockerare.

Avaktivera annonsblockeraren för att att få korrekt användareupplevelse.

Vänligen Allt för föräldrar

Faktabank

Artiklar och nyttig information