Hej!

Jag är en förskollärarstudent i lite knipa. Jag behöver utföra två intervjuer kretsande kring föräldrasamverkan och därefter analysera resultatet utifrån min kurslitteratur. Men jag har haft lite svårt att få tag på personer att intervjua, då dessa måste vara föräldrar som i dagsläget har minst ett barn på förskola.

Hur går då dessa intervjuer till? Jo, jag skickar helt enkelt ett frågeformulär på er mail, som ni sedan får skicka tillbaka när ni har fyllt i det.
Intervjuerna är 100% anonyma och kommer absolut inte spridas vidare.

Är ni intresserade, hör då av er med ett privatmeddelande.