Förfrågan


Har Du halvsyskonpar i Din familj 10-20 år gamla?
Känner Du någon familj där det finns halvsyskonpar 10-20 år gamla?

Hör gärna av Dig om intresse för deltagande finns.

MVH Bertil Persson, forskare vid Lunds universitet.Information om testningen:

Testningen görs anonymt (inga namn, födelsenummer eller adresser skrivs i testen), tidsåtgång c:a 15 minuter och varje testperson får ett arvode på 50 kr som tack. Testet är ett standardiserat och faktoranalyserat personlighets- och miljöskattningsformulär avsedd för 10-20-åriga barn- och ungdomar.

Testningen kan göras på två sätt och man kan välja det som passar bäst:
*Testning via vanlig post. Testen, instruktioner och arvode skickas till hemadressen. Testen returneras sedan i ett bifogat kostnadsfritt svarskuvert.
*Testning på institutionen vid Lunds universitet, Paradisgatan 5P i Lund, rum 219. Arvodes ges vid testtillfället.

Har Du frågor kan jag nås via: Bertil.Persson@Psy.Lu.Se eller via Lunds universitets växel

046-2220000, eller direkttelefon 046-2220352.

Med vänlig hälsning Bertil Persson, Lunds universitet
Min webbsida på Lunds universitet: http://www.lu.se/lucat/user/3ad4ff1fc4652ba8ac88f3e039ed10 11