🗣MAGISTERUPPSATS🗣

Vi söker personer som har har fött vaginalt efter ett tidigare kejsarsnitt. Stämmer detta in på dig eller någon du känner? Då skulle vi vilja intervjua dig eller den personen som en del av vår magisteruppsats på barnmorskeutbilningen angående upplevelsen av detta. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kan ta plats över Skype, telefon eller på en valfri plats (vi bor i Lund/Malmö). Informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Inget du berättar kommer kunna härledas tillbaka till dig.

Vid intresse, kontakta oss på ma1486ni-s@student.lu.se för mer information. Tack!