Min fråga lyder som följande.
Kan en vårdnadshavare byta tiden på utvecklingssamtal utan den andres kännedom?

Jag och mitt ex är skilda sedan flera år sedan.
Min dotter går nu i 1 klass och vi båda står på mail listan från skolan så att båda blir informerade om saker på skolan osv.
Men nu var det så att skolan skickade ut tider till utvecklingssamtal. Jag bokade in tiden som skolan föreslagit och planerade att vara där.
Kvällen innan utvecklingssamtalet meddelade jag den andra vårdnadshavaren av en slump om att jag tänker närvara på utvecklingssamtalet bara för att få reda på att nej jag har ändrat tiden för utvecklingssamtalet och redan genomfört det för 3 dagar sedan.
Får skolan göra så utan att meddela mig som är den andra vårdnadshavaren om att det blivit ändrat. Tänk om jag inte sagt något till den andra vårdnadshavaren och bara dök upp på min tid som det stod i lappen som jag fick?