Tänkte höra om någon har erfarenhet av prematurbarn som haft problem med andingen under lång tid efter födseln.
Min son föddes i vecka 34+4 och jag hann inte få kortison innan han föddes så hans lungor var inte färdigutvecklade. Han har fått surfaktant 2 gånger och därmed legat i respirator först ett halvt dygn sedan 2 dygn. Efter det har han haft cpap i 1 dygn och grimma i drygt 1 vecka för att återgå till cpap då andningsfrekvensen var så hög. Han ligger på 21-23 i syre men har andningsfrekvens kring 70-100. Nu har det gått 5 veckor och han har inte blivit bättre. Läkarna börjar tvivla på att det hans höga andningsfrekvens beror på omogna lungor. Är det någon som har varit med om något liknande?