Och sedan fyra veckors ledig, det ska bli så skönt.

Nu kommer det rätt mycket i flödet om hur torkan påverkar våra bönder. Nu hoppas jag att markägaren kring sommarstugan öppnar upp den, sedan länge, stängda hagen, för djur.
Normala somrar så är denna mark delvis sank så här borde det fortfarande finnas bra bete för djuren tycker jag. Och väldigt mycket sly, som man kan ta ner så korna får färska löv (i helgen var björkarna fina och gröna). Få se om han hörsammar efterlysningarna och då kanske vi får lite kor framför oss igen