Här är en artikel om min son Emil, 6 år, som behöver särskilt stöd i skolan. Efter fyra skoldagar, mitt i inskolningen, blev Emil av med sin skolplats på specialskolan och hänvisades till en vanlig skola där vi tidigare fått plats men tackat nej. Emils plats gick genast vidare till en annan sökande, och Emil hade plötsligt ingen skola att gå till.

Rektorn menar att skolan följer reglerna för antagningar. Ärendet är anmält till Skolinspektionen.

Är det rimligt att barn som behöver särskilt stöd få behandlas på det viset?

https://mitti.se/nyheter/skola/chock...hela-stockholm