En enkel liten fråga: Vad gör ni för att vara mljövänliga i vardagslivet? Källsorterar gör väl de flesta, men har ni några andra tips?