Barn- och babylabbet vid Linköpings Universitet söker just nu föräldrar till barn födda 2013 och 2014 för en studie om digital medieanvändning och barns psykiska hälsa. Vi är intresserade av att få större förståelse av hur barn påverkas i vår digitala värld.

Ni föräldrar kommer att fylla i en enkät på nätet som handlar om mediavanor, tankar och barnets utveckling. Medverkan är anonym.
Enkäten tar cirka 30 minuter att fylla i, men du kan när som helst ta en paus för att återkomma till enkäten vid ett senare tillfälle.

Länk till studien här: Att växa upp i en digital värld
(https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/...IXchUypaRuqCbj)

Om du vill ha mer information om vår forskning kontakta:
Psykologstudent
Camilla Tollbäck camto133@student.liu.se

Handledare
Anett Sundqvist (anett.sundqvist@liu.se)
och Felix Koch(felix.koch@liu.se)