Är åfta innä på dagärnä å skullä va rolit åm än kunnä umgås me än ny umjängäskräts