Jag är sugen 24/7... Har inställningen att kvinnan är den viktigaste personen i sovrummet... Alltid..!