Hej

Jag söker deltagare till en online-fokusgrupp som handlar om attityder till växtbaserade livsmedelsprodukter och som kommer att genomföras i början av maj.

Jag söker deltagare som:


  • är över 18 år


  • är allätare, pescetarian, flexitarian eller vegetarian
  • känner till termerna “vegan” och “växtbaserad”
  • är helt eller delvis ansvarig för livsmedelsinköp i hushållet


Gruppdiskussionen kommer att ske online i ett diskussionsforum för fokusgrupper och jag söker personer här på Allt för föräldrar då jag vet att många har vana, tycker om och är duktiga på att kommunicera över nätet.
Diskussionsforumet kommer att vara öppet under en vecka vilket innebär att du kan medverka utefter ditt eget schema och att interaktionen mellan dig och andra gruppdeltagare inte behöver ske i realtid.

Underlaget kommer att användas till en kandidatuppsats i företagsekonomi. Jag är student och har tyvärr ingen möjlighet att ersätta deltagare för medverkan, men vid ett aktivt deltagande skulle jag vilja tacka dig med en online-Trisslott vid undersökningens slut.
Du kan vara helt anonym i fokusgruppen och kommer att tilldelas ett användarnamn i forumet. För att alla gruppdeltagare ska lite hum om vilka som är med i gruppen kommer dock kön och ålder skrivas i användarnamnet.

Vid intresse, skicka ett email tillcharlotte.green.8460@student.u u.se

Vänlig hälsning,
Charlotte