Vågar ni går till Öppna förskolan med era barn nu under pandemin? Och, ni som gör det, är det ungefär lika många som vanligt som kommer? Har Öppna förskolan infört några åtgärder så att det känns tryggt att vara där?
Funderar på hur vi ska göra. Roligt att träffa andra, men vill ju samtidigt begränsa de sociala kontakterna.