Vi är två studenter från Örebro universitet som under våren skriver vår kandidatuppsats i psykologi. Som en del av uppsatsen gör vi en enkätstudie med syftet att undersöka sambandet mellan föräldrastress och föräldrabeteenden bland småbarnsföräldrar.

Vi skulle vara väldigt tacksamma om du ville avsätta lite tid till att delta i enkäten som tar ca 15 minuter att genomföra. Om detta låter intressant - klicka på länken nedan så kommer du till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjbBQP7O2Ls18b3SoBnsgD r0z_p_qUsEoGHXj5NqEK34u2CA/viewform?usp=sf_link

Tack på förhand,
Linnea Nyström och Louise Harrysson