Kärlek är en av de djupaste känslor som människan känner till. Det finns många typer av kärlek, men många människor söker dess uttryck i ett romantiskt förhållande med en kompatibel partner (eller partner). För dessa personer utgör romantiska relationer en av de mest meningsfulla aspekterna av livet och är en källa till djup tillfredsställelse.