Ekonomi kan definieras på flera olika sätt. Det är studiet av knapphet, studiet av hur människor använder resurser och reagerar på incitament eller studiet av beslutsfattande. Det handlar ofta om ämnen som rikedom och ekonomi, men allt handlar inte om pengar. Ekonomi är en bred disciplin som hjälper oss att förstå historiska trender, tolka dagens rubriker och göra förutsägelser om de kommande åren.