Jag jobbar på förskola som outbildad barnskötare. Jag började vikariera för snart 2 år sedan medan jag pluggade. Nu i höst har jag fått ett vik på några månader.
Nu har det blivit bestämt att jag ska vara med på ett möte (SIP) angående ett barn med speciella behov och jag undrar om det hör till mitt jobb? Eller bör det tas av någon med mer utbildning?