Hur hade ni reagerat angående kollegor som ej skickar någon kondoleans vid familjemedlems bortgång? Det hör till saken att fler kollegor förlorat familjemedlemmar under en kort tidsperiod och det har samlats in till t ex blomma. Men då inte till samtliga. Frågan igen; hur hade ni reagerat om ni föväntats lägga en slant fast ni själva knappt fått ett ”beklagar”?