Har du vuxna bonusbarn eller barn som flyttat med forfarande kommer och bor över?

Bonusbarnen är över 20 år. Den ena bor varannan vecka hos oss. Den andra bor i en annan stad och kommer hem emellanåt för att bo över.

Vad är jobbigt?
1.Jag vill ha mer egentid. Inte att barnen avlöser varandra i sitt boende. Mina har ju lämnat boet. Jag har liksom haft mitt.

2.Jag vill inte att hans dotter tar soffan och fjärrkontrollen, så fort jag lämnar hemmet i 5 minuter. Det är svårt att få henne lämna soffan sedan.

Vad vill jag?
1.Jag vill veta är det någon annan som upplever samma sak som jag. Kommer era barn eller bonusbarn hem ständigt? Hur hanterar ni det? Säger ni nej ibland? Hur hanterar ni att de tar soffa och fjärrkontroll? Kör ni iväg dem? Har ni hittat en väg, ett sätt där man löst liknande konflikter?

2. Hur ska jag hantera mina känslor som irriterar sig på hans barn? Jag vill få konkreta tips från en vuxen och klok medmänniska. Min sambo tycker att inget är ett problem och det är kanske naturligt, det är ju hans kids.