Hej!


Jag skriver tillsammans med en kollega examensuppsats i psykologi och söker deltagare till vår studie.

Det är ett forskningsprojekt där vi vill undersöka upplevelsen av föräldraskap hos föräldrar som varit placerade (i familjehem, på HVB eller SIS) och idag har vårdnaden om egna barn. Minst ett av personens barn ska vara mellan 1-10 år gammalt. Syftet med forskningen är att ha ett positivt perspektiv och undersöka motståndskraft för att kunna skapa stödinsatser för individer som kan tänkas behöva det.

Det handlar om en enkätstudie där du anonymt får svara på frågor om hur det är att vara förälder. Det tar cirka 15 minuter.

Skulle du kunna tänka dig att vara med? Skicka ett mail till [email protected] så får du länk till enkäten och mer info om studien.

Med vänlig hälsning,
Sara