Hej där! Är du själv, eller känner du en förälder till barn 18-36 månader? Baby-och barnlabbet vid Linköpings universitet söker nämligen fortfarande målgruppen föräldrar till en enkätstudie om föräldrastress och små barns digitala medieanvändning. För att delta i forskningen: https://tiny.one/media18till36m

Alternativt,

https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1EXBpYvnC7d2kom?fbclid=IwAR 2JW3js6FhhqP_r9n5CWaUAKV1sztFn xKDdleSdrsAtcj0TTDqbcmU0B9U

Din hjälp och medverkan gör att vi bättre kan förstå hur digitala media kan påverka små barns utveckling.

Hjälp mig gärna sprida vidare informationen, eftersom vi behöver nå ut till fler föräldrar!Med vänlig hälsning
Patricia Carlbom
[email protected]