Hej!
Vi är två studenter som heter Lisa och William och vi läser sjätte terminen på socionomprogrammet på Göteborgs Universitet. Vi ska nu skriva vår C-uppsats och söker därför frivilliga deltagare till vår studie.

Vilka deltagare söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av att ha barn som utövat psykiskt eller fysiskt våld mot ett eller flera syskon under uppväxten. För att skilja mellan syskonbråk och syskonvåld har vi definierat syskonvåld som när ett syskon använder upprepat våld riktat mot ett annat syskon, i syfte att skada eller kränka den andra. Vi vill också poängtera att vi av etiska skäl helst ser att det har gått minst 3 år sedan händelserna och att ni som familj inte befinner er i en svår period just nu.

Vad är syftet med studien?
Syftet med studien är att undersöka erfarenheter av syskonvåld ur föräldrars perspektiv. Vi är också intresserade av vilken typ av hjälp eller stöttning ni som familj har fått av samhället, samt om ni upplevt att det funnits svårigheter i att få den hjälp ni ansett er vara i behov av.

Hur kommer studien genomföras?
Vi kommer att genomföra individuella intervjuer med de som väljer att delta i studien. Intervjuerna kan hållas i Göteborg eller via videosamtal på exempelvis Zoom, Skype eller någon annan form av digital plattform. Intervjuerna kommer ta ca 45-60 minuter och vi önskar att intervjuerna genomförs under vecka 10 eller vecka 11.

Vart ska jag vända mig om jag är intresserad av att delta?
Om du är intresserad av att delta i vår studie, eller om du har några frågor och funderingar får du gärna höra av dig till: willeochlisa23@outlook.com

Vi ser fram emot att få höra från er!
Hälsningar,
William och Lisa