Jag representerar ett företag som utvecklar en vårdtjänst för gravida där man som patient kan mäta vanliga hälsovärden hemifrån, som t ex blodtryck, vikt, u-albumin. Då kan vården få information om hur man mår utan att man varje gång måste åka in till vårdcentralen.
Allt görs via en app i telefonen och digitalt uppkopplade mätsensorer. Det kan göras varje dag, varje vecka eller så ofta man behöver. Som patient kan man se sina värden i appen i telefonen, man kan också ha direktkontakt med sin barnmorska via chat.

Ställer en öppen fråga här för att få bättre förståelse vad ni som gravida och patienter i vården tycker om möjligheten till digital uppföljning och vad som är viktigt för att det ska vara värdefullt för er.

Hoppas ni har lust att dela med er av era tankar.

Fråga: Vad tycker du som gravid om möjligheten att använda digital hälsouppföljning under graviditeten? Är det något som kan vara ett bra stöd?