Hej!
Vi är två socionomstudenter från Lunds universitet som heter Linn och Kyriaki. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete som fokuserar på mobbning och skolfrånvaro bland skolelever. Vi tycker att det är ett viktigt ämne att utforska och hoppas att våra resultat kan bidra till att öka förståelsen och arbetet mot dessa problem.
Om du är intresserad av att delta och bidra med din erfarenhet finns det en länkad enkät som du kan fylla i. Enkäten är utformad för föräldrar med barn som går i skolan, oavsett om de går i grundskolan eller gymnasiet. Enkäten tar runt 1-3 minuter att genomföra och är helt frivilligt vilket innebär att du kan avbryta din medverkan fram tills att du lämnar samtycke i slutet av enkäten genom att lämna in svaren. Enkäten är även helt anonym, vilket betyder att svaren inte kan kopplas till dig.
Tack på förhand till alla som medverkar, och har ni några frågor eller funderingar kan ni maila [email protected] eller [email protected]
/ Linn och Kyriaki
survey.mailing.lu.se/Survey/53210