Vi är (just nu) 4 familjer som ska åka ner till Malmö,
på en föreläsning om DAN Protocol. Följ med gärna om ni kan..Föreläsningen handlar om:Barn med autism och tarmsjukdomar
Sjukdomsbild, analysmetoder och behandlingsmöjligheter.
Redan på 1980-talet beskrev dr Reichelt i Norge hur peptider från mjölk och vete kan isoleras i urinen från autistiska personer. Peptiderna påminner så mycket om centrala nervsystemets egna signalsubstanser att de kan störa biokemin som ligger till grund för våra sinnen, känslor, inlärning, tal m.m.
Om detta och följande problem hos barn med autism handlar föredraget: dålig matsmältning, reaktion på födoämnen, överväxt av svampar och baktierier, påverkat immunförsvar, tungmetallbelastning, hämmad avgiftningsmekanism, dysfunktion i energiomsättningen.
Från Nordic Clinic i Köpenhamn kommer direktör Chris Moore och dietist Anne Catherine Färgemann och berättar om biomedicinsk behandling enligt DAN Protocol och specialdiet.
Föredraget hålls på engelska och tolkas till svenska.

Anmälan: G. Rees: 040-16 39 30, 0708-22 75 55 eller gertrudrees@hotmail.com.

Den 14 mars, Vuxenskolan Grynbodgatan 20, Malmö
Kl. 19.00