Annons:
Ordet är fritt
 1. Medlem sedan
  jan 2005
  #1

  Biverkningar?

  Jah tog min första tablett av Sertralin (för depression/utbrändhet/pms) i går kväll, under natten har jah sovit oroligt och mått illa, nu på morgonen mår jag fortfarande illa + att jag har diarre.
  Ska ajg fortsätta äta medecinen och se om det blir bättre eller ska man sluta direkt och ringa läkaren om en annan sort?

  Någon annan som ätit dessa tabletter, hur mådde ni då (av biverkningar) hur lång tid toog det innan de gav effekt, hur stor var dosen per dag?
  Annelie med Bröderna Bus
  Oliver 021220 & Arvid 060223
 2. 1
  Biverkningar? Jah tog min första tablett av Sertralin (för depression/utbrändhet/pms) i går kväll, under natten har jah sovit oroligt och mått illa, nu på morgonen mår jag fortfarande illa + att jag har diarre.
  Ska ajg fortsätta äta medecinen och se om det blir bättre eller ska man sluta direkt och ringa läkaren om en annan sort?

  Någon annan som ätit dessa tabletter, hur mådde ni då (av biverkningar) hur lång tid toog det innan de gav effekt, hur stor var dosen per dag?
 3. Medlem sedan
  maj 2002
  #2

  Jag tycker du

  ska ringa din läkare och diskutera saken. De flesta biverkningarna är övergående. När jag tog liknande medicin för en bunt år sedan hade jag mycket biverkningar de första 3 veckorna, men sedan klingade de av.
  ~ sprengja of fucking everything ~
 4. 2
  Jag tycker du ska ringa din läkare och diskutera saken. De flesta biverkningarna är övergående. När jag tog liknande medicin för en bunt år sedan hade jag mycket biverkningar de första 3 veckorna, men sedan klingade de av.
 5. Medlem sedan
  apr 2000
  #3

  dom brukar vara övergående

  biverkningarna men det kan ta några veckor. Ring och prata med läkaren så får han bedöma om du ska slute eller inte
  Mina ögon är ett hav i vilket mina drömmar är reflekterade
 6. 3
  dom brukar vara övergående biverkningarna men det kan ta några veckor. Ring och prata med läkaren så får han bedöma om du ska slute eller inte
 7. Medlem sedan
  jan 2005
  #4
  Jag har telefontid med henne nästa vecka, jag vet ju inte om illamåendet/diarren beror på tabletten iofs. Men borde jag ringa henne nu ändå och höra eller ska jg vänta in några tabletter till?

  Vad åt du för sort, vad blev biverkningarna av de?
 8. 4
  Jag har telefontid med henne nästa vecka, jag vet ju inte om illamåendet/diarren beror på tabletten iofs. Men borde jag ringa henne nu ändå och höra eller ska jg vänta in några tabletter till?

  Vad åt du för sort, vad blev biverkningarna av de?
 9. Medlem sedan
  jan 2005
  #5
  Ja, man får ju verkligen hoppas att de är övergående.
  Jag har telefontid men läkaren på onsdag i nästa vecka, men borde jag kanske ringa henne redan nu?
 10. 5
  Ja, man får ju verkligen hoppas att de är övergående.
  Jag har telefontid men läkaren på onsdag i nästa vecka, men borde jag kanske ringa henne redan nu?
 11. Medlem sedan
  jan 2002
  #6

  Jag fick rådet...

  ...att ta Zoloft (innehåller sertralin bl a) på morgonen eftersom de kunde ge sömnproblem. Prova det, och kontakta din läkare. Men de flesta biverkningar brukar ge med sig efter ett tag.
 12. 6
  Jag fick rådet... ...att ta Zoloft (innehåller sertralin bl a) på morgonen eftersom de kunde ge sömnproblem. Prova det, och kontakta din läkare. Men de flesta biverkningar brukar ge med sig efter ett tag.
 13. Medlem sedan
  jan 2005
  #7
  fast jag har för mig att min läkare sa att jag skulle sova bättre på dessa?? Hmmm, jag får nog ringa henne iaf
 14. 7
  fast jag har för mig att min läkare sa att jag skulle sova bättre på dessa?? Hmmm, jag får nog ringa henne iaf
 15. Medlem sedan
  okt 2005
  #8
  Har du kollat på FASS? Det fanns flera sorter av din medicin, och när jag kikar så är det mängde med biverkningar.
  http://www.fass.se/LIF/produktfakta/...POFGUAZA1VERT1

  Biverkningar

  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 10):

  Illamående, diarré/lös avföring, muntorrhet, darrningar, yrsel, sömnlöshet, sömnighet, dålig aptit, sexuella störningar (framför allt fördröjd utlösning hos män).

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 100):

  Matsmältningsbesvär, huvudvärk, ökad svettning, svaghet, trötthet, värmevallningar, hudutslag, bröstsmärtor, hjärtklappning, förstoppning, buksmärtor, kräkningar, öronsusningar (tinnitus), rörelsestörningar (t ex onormala rörelsemönster, ökad muskelspänning, tandgnisslande, gångrubbningar), onormala känselförnimmelser, minskad känslighet för beröring, gäspningar, upprördhet, ångest, menstruationsrubbningar, synstörningar.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 100):

  Allmän sjukdomskänsla, viktökning, viktminskning, feber, små hud- och slemhinneblödningar, förändrad blödningstendens (t ex näsblod, magtarmblödningar eller blod i urinen), klåda, håravfall, erythema multiforme (ett slags hudreaktion med rodnad och utslag), allvarliga leversjukdomar (bl a hepatit, gulsot och leversvikt), förhöjda värden vid leverfunktionstester, svullnad beroende på vätskeansamling (ödem) t ex runt ögonen, högt blodtryck, medvetslöshet, snabb puls, ökad aptit, bukspottkörtelinflammation, vidgade pupiller, migrän, upprymdhet, depressionssymptom, hallucinationer, mani, sjuklig överaktivitet, ledvärk, urininkontinens.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000):

  Allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner), allergiska reaktioner, allergi, minskat antal vita blodkroppar och blodplättar, bröstförstoring hos män, mjölkflöde, sköldkörtelrubbningar, hudirritation av starkt solljus, nässelutslag, hudsvullnad (angioneurotiskt ödem), svår hudavlossning (t ex Stevens-Johnsons syndrom), hudavlossning, smärtsam långvarig erektion, ofrivilliga muskelryckningar, koma, kramper, minskad sexuell lust (hos kvinnor och män), mardrömmar, aggressivitet, psykos, kramp i luftrören, sänkt natriumhalt i blodet, förhöjda kolesterolnivåer, svullnad i ansiktet, svårighet att urinera, symptom på så kallat serotonergt syndrom såsom upprördhet, förvirring, kraftig svettning, diarré, feber, högt blodtryck, stelhet och hjärtklappning (i vissa fall förekom dessa symptom vid samtidigt bruk av mediciner som påverkar serotoninnivån), oförmåga att sitta eller stå stilla (akatisi/psykomotorisk rastlöshet), självmordstankar/beteende, syndrom med inadekvat utsöndring av hormonet ADH (SIADH, även känt som Schwartz-Bartters syndrom).

  Symptom som kan uppträda när behandlingen avbryts:

  Så kallade utsättningssymtom (d v s symtom som kan uppkomma när behandlingen avslutas/sätts ut) är vanliga när behandling med Sertralin Actavis avslutas. Risken är ökad om Sertralin Actavis har använts under längre tid eller i högre doser, eller om dosen minskats för snabbt. Hos flertalet är dessa symtom övergående inom två veckor.

  När du avbryter behandlingen med Sertralin Actavis kan din läkare rekommendera dig att minska dosen gradvis. Om den inte minskas gradvis är risken större för utsättningssymtom.

  Kontakta läkare om du upplever svåra utsättningssymtom efter avslutad behandling. Läkaren kan be dig att börja ta tabletterna igen, för att sedan sätta ut dem mer långsamt.

  Om du får utsättningssymtom betyder detta inte att du är beroende eller inte kommer att kunna sluta med Sertralin Actavis.

  Följande utsättningssymtom kan förekomma:

  Yrsel (känsla av ostadighet, balanssvårigheter), känselrubbningar såsom myrkrypningar, brännande känsla och, mindre vanligt, känsla av elektriska stötar (inklusive sådana känslor i huvudet), sömnstörningar (med livliga drömmar, mardrömmar, oförmåga att sova), känsla av ångest, huvudvärk. Illamående, svettningar (inklusive nattliga svettningar), upprördhet, tremor (skakighet), förvirring (känsla av att vara förvirrad eller desorienterad), emotionell, känslomässig instabilitet, synstörningar, hjärtklappning, diarré, irritabilitet.
 16. 8
  Har du kollat på FASS? Det fanns flera sorter av din medicin, och när jag kikar så är det mängde med biverkningar.
  http://www.fass.se/LIF/produktfakta/...POFGUAZA1VERT1

  Biverkningar

  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 10):

  Illamående, diarré/lös avföring, muntorrhet, darrningar, yrsel, sömnlöshet, sömnighet, dålig aptit, sexuella störningar (framför allt fördröjd utlösning hos män).

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 100):

  Matsmältningsbesvär, huvudvärk, ökad svettning, svaghet, trötthet, värmevallningar, hudutslag, bröstsmärtor, hjärtklappning, förstoppning, buksmärtor, kräkningar, öronsusningar (tinnitus), rörelsestörningar (t ex onormala rörelsemönster, ökad muskelspänning, tandgnisslande, gångrubbningar), onormala känselförnimmelser, minskad känslighet för beröring, gäspningar, upprördhet, ångest, menstruationsrubbningar, synstörningar.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 100):

  Allmän sjukdomskänsla, viktökning, viktminskning, feber, små hud- och slemhinneblödningar, förändrad blödningstendens (t ex näsblod, magtarmblödningar eller blod i urinen), klåda, håravfall, erythema multiforme (ett slags hudreaktion med rodnad och utslag), allvarliga leversjukdomar (bl a hepatit, gulsot och leversvikt), förhöjda värden vid leverfunktionstester, svullnad beroende på vätskeansamling (ödem) t ex runt ögonen, högt blodtryck, medvetslöshet, snabb puls, ökad aptit, bukspottkörtelinflammation, vidgade pupiller, migrän, upprymdhet, depressionssymptom, hallucinationer, mani, sjuklig överaktivitet, ledvärk, urininkontinens.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000):

  Allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner), allergiska reaktioner, allergi, minskat antal vita blodkroppar och blodplättar, bröstförstoring hos män, mjölkflöde, sköldkörtelrubbningar, hudirritation av starkt solljus, nässelutslag, hudsvullnad (angioneurotiskt ödem), svår hudavlossning (t ex Stevens-Johnsons syndrom), hudavlossning, smärtsam långvarig erektion, ofrivilliga muskelryckningar, koma, kramper, minskad sexuell lust (hos kvinnor och män), mardrömmar, aggressivitet, psykos, kramp i luftrören, sänkt natriumhalt i blodet, förhöjda kolesterolnivåer, svullnad i ansiktet, svårighet att urinera, symptom på så kallat serotonergt syndrom såsom upprördhet, förvirring, kraftig svettning, diarré, feber, högt blodtryck, stelhet och hjärtklappning (i vissa fall förekom dessa symptom vid samtidigt bruk av mediciner som påverkar serotoninnivån), oförmåga att sitta eller stå stilla (akatisi/psykomotorisk rastlöshet), självmordstankar/beteende, syndrom med inadekvat utsöndring av hormonet ADH (SIADH, även känt som Schwartz-Bartters syndrom).

  Symptom som kan uppträda när behandlingen avbryts:

  Så kallade utsättningssymtom (d v s symtom som kan uppkomma när behandlingen avslutas/sätts ut) är vanliga när behandling med Sertralin Actavis avslutas. Risken är ökad om Sertralin Actavis har använts under längre tid eller i högre doser, eller om dosen minskats för snabbt. Hos flertalet är dessa symtom övergående inom två veckor.

  När du avbryter behandlingen med Sertralin Actavis kan din läkare rekommendera dig att minska dosen gradvis. Om den inte minskas gradvis är risken större för utsättningssymtom.

  Kontakta läkare om du upplever svåra utsättningssymtom efter avslutad behandling. Läkaren kan be dig att börja ta tabletterna igen, för att sedan sätta ut dem mer långsamt.

  Om du får utsättningssymtom betyder detta inte att du är beroende eller inte kommer att kunna sluta med Sertralin Actavis.

  Följande utsättningssymtom kan förekomma:

  Yrsel (känsla av ostadighet, balanssvårigheter), känselrubbningar såsom myrkrypningar, brännande känsla och, mindre vanligt, känsla av elektriska stötar (inklusive sådana känslor i huvudet), sömnstörningar (med livliga drömmar, mardrömmar, oförmåga att sova), känsla av ångest, huvudvärk. Illamående, svettningar (inklusive nattliga svettningar), upprördhet, tremor (skakighet), förvirring (känsla av att vara förvirrad eller desorienterad), emotionell, känslomässig instabilitet, synstörningar, hjärtklappning, diarré, irritabilitet.
 17. Medlem sedan
  okt 2001
  #9

  fortsätt ta dem

  Ring gärna läkaren och fråga om du är tveksam.
  Vet dock av både egen erfarenhet och av professionella skäl att för de flesta är biverkningarna övergående.
  Kan ta mellan 1-6 veckor i normalfall.

  Effekten av tabletterna tar tyvärr längre tid än biverkningarna på att komma, men för de flesta ger det effekt om det man lider av är av depressionstyp.

  Oftast brukar man få det i upptrappningsdos just för att minska risken för biverkningar.
  inte helt ovanligt är att börja med 25 mg några dagar till några veckor, sedan 50 mg, ev höjning efter några veckor till nån månad om man behöver större effekt.

  fass.se listar ju de vanligaste biverkningarna.
  apoteket svara på frågor om läkemedel dygnet runt 0771-450450
  sjukvårdsrådgivningen brukar vara hjälpsamma (om det finns sådan där du bor)

  Lycka till
 18. 9
  fortsätt ta dem Ring gärna läkaren och fråga om du är tveksam.
  Vet dock av både egen erfarenhet och av professionella skäl att för de flesta är biverkningarna övergående.
  Kan ta mellan 1-6 veckor i normalfall.

  Effekten av tabletterna tar tyvärr längre tid än biverkningarna på att komma, men för de flesta ger det effekt om det man lider av är av depressionstyp.

  Oftast brukar man få det i upptrappningsdos just för att minska risken för biverkningar.
  inte helt ovanligt är att börja med 25 mg några dagar till några veckor, sedan 50 mg, ev höjning efter några veckor till nån månad om man behöver större effekt.

  fass.se listar ju de vanligaste biverkningarna.
  apoteket svara på frågor om läkemedel dygnet runt 0771-450450
  sjukvårdsrådgivningen brukar vara hjälpsamma (om det finns sådan där du bor)

  Lycka till
 19. Medlem sedan
  jan 2005
  #10
  Jag fick inga order om upptrappning, jag skulle ta 50mg direkt.

  Jag tror jag avvaktar med att ringa henne, jag har telefontid i nästa vecka och kan ta up pdet då. Men skulle det vara outhärdligt så får jag ju kontakta tidigare
 20. 10
  Jag fick inga order om upptrappning, jag skulle ta 50mg direkt.

  Jag tror jag avvaktar med att ringa henne, jag har telefontid i nästa vecka och kan ta up pdet då. Men skulle det vara outhärdligt så får jag ju kontakta tidigare
 21. Medlem sedan
  jan 2005
  #11
  Inte på Fass, men i Bipacksedeln som följde med tabletterna. Oh där står ju samma som i fass.
 22. 11
  Inte på Fass, men i Bipacksedeln som följde med tabletterna. Oh där står ju samma som i fass.

Liknande trådar

 1. Biverkningar
  By Trött morsa in forum Bokstavsbarn
  Svar: 4
  Senaste inlägg: 2010-04-19, 16:36
 2. Biverkningar
  By anonymt namn in forum Känsliga snack
  Svar: 1
  Senaste inlägg: 2008-09-02, 14:18
 3. Biverkningar.
  By kattan1 in forum Känsliga snack
  Svar: 2
  Senaste inlägg: 2006-12-10, 20:45
 4. Biverkningar
  By hysterisk in forum Kropp & hälsa
  Svar: 2
  Senaste inlägg: 2006-11-22, 12:22
 5. Biverkningar?
  By zirah in forum Provrörsbefruktning - IVF
  Svar: 11
  Senaste inlägg: 2006-09-21, 13:25
Kära besökare.

Det verkar som att du använder en annonsblockerare (Ad blocker). Allt för föräldrar är ett annonsfinansierat community
och har därför valt att inte stödja användningen av annonsblockerare.

Avaktivera annonsblockeraren för att att få korrekt användareupplevelse.

Vänligen Allt för föräldrar
annons

Faktabank

Artiklar och nyttig information

Annons:
Annons: