Hela denna sektion är ett samarbete med Swedbank och sparbankerna
Fyra tips när du sparar till ditt barn

Fyra tips när du sparar till ditt barn

Dags att börja spara till barnen och deras framtid? Här är fyra tips från Swedbank och sparbankerna som kan göra barnsparandet smidigare!

 

Fyra tips när du ska spara till barnen från Swedbank och sparbankerna

 

1. Spara i eget eller i barnets namn?

Många sparar i barnets namn. Det innebär att pengarna är barnets och barnet får rätt att disponera pengarna på sin 18-årsdag. Men alla ungdomar är inte mogna att ta ansvar för en större pott pengar då. Då kan man istället välja att spara i förälders namn och själv avgöra när  barnet är moget att få pengarna.

Om du väljer att spara till barnen i förälders namn är det viktigt att veta att pengarna juridiskt sett tillhör föräldern. Ett sätt att skydda pengarna om kan exempelvis vara att skriva testamente och äktenskapsförord eller göra barn till förmånstagare. Det är också viktigt att känna till att pengarna inte är fredade om föräldern hamnar på obestånd.
 

2. ”Många bäckar små”

Det är inte ovanligt att tro att man måste spara tusenlappar varje månad för att sparandet ska generera något i slutändan, men det stämmer inte riktigt. Självklart ger ett större sparande varje månad ett större sparkapital, men även några hundralappar i månaden kan göra  skillnad. Oavsett om sparandet kommer kunna användas till en kontantinsats till barnets första lägenhet, ett körkort eller kanske lite möbler till första lägenheten så kommer ditt barn säkert att vara tacksam över det hen får.
 

3. Spara smart för möjlighet till bättre avkastning på sikt

Ett barnsparande är ett sparande som pågår under en längre tid. För att de pengar du sparar ska ge så bra avkastning som möjligt kan du välja att investera i fonder eller aktier. Men kom ihåg att det alltid innebär en risk att placera pengarna i fonder och aktier, och det finns ingen garanti för att pengarna inte minskar i värde.

Sparar du pengarna på ett sparkonto vet du att pengarna är trygga där. Men tänk på att med dagens låga ränteläge ger många sparkonton inte någon avkastning.

 

4. Sätt upp ett automatiskt sparande

För att det ska vara enkelt att spara pengar till barnen kan du starta en automatisk överföring. Det bästa är att överföringen görs i samband med att lönen kommer varje månad, så du knappt hinner märka att pengarna varit inne på kontot. Lägg inte för mycket pengar på sparandet så att du inte klarar av månaden. Det är bättre att öka summan senare om du känner att du har råd.

 

Vill du se hur mycket ditt barnsparande skulle kunna generera på lång sikt? Här kan du göra ett enkelt räkneexempel!I samarbete med Swedbank och Sparbankerna 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av eventuell kursutveckling.

Swedbanks inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.