Hela denna sektion är ett samarbete med Swedbank och sparbankerna
Därför är det bra med veckopeng

Därför är det bra med veckopeng

Det finns många fördelar med att ge sitt barn ansvar för en egen liten pott med pengar. Här är veckopengstips från Swedbank och sparbankerna!
 

När barn är omkring 7–10 år får många sin första veckopeng. Det är vanligt att yngre barn får mindre belopp varje vecka, medan äldre barn får ett större belopp en gång i månaden.

Att ge sitt barn eget ansvar över en mindre summa pengar är ett bra sätt att lära barnet om pengars värde. Jag tror att barn som tidigt får öva på att hantera pengar får en bättre grundkunskap när hen väl kliver in i vuxenlivet och ska sköta sin ekonomi helt på egen hand, säger Madelén Falkenhäll, analytiker på Swedbank.
 

Med kunskap ökar också känslan av att kunna påverka sin situation här och nu, tror Madelén Falkenhäll. En undersökning från juni 2018 som Swedbank och sparbankerna gjort tillsammans med Sifo, visar att barn och unga som får ansvara för sina egna pengar är nöjdare med sin ekonomiska situation. De upplever även mindre stress och oro kring pengar jämfört med de barn och unga som inte hade ansvar för sina egna pengar. 

 

Bra anledning att prata pengar med barnet

Genom att ge vecko- och månadspeng får du som vuxen en bra anledning att prata pengar och ekonomi med barnet. Ni kan prata om vad barnet vill göra med pengarna varje gång hen får dem. Vill barnet till exempel bara köpa lite lördagsgodis eller vill hen kanske hellre köpa något dyrare som kräver att pengarna sparas i några veckor? Hjälp barnet att förstå att det är viktigt att spara, och ge gärna exempel på hur du själv sparar pengar för att ni i familjen ska kunna göra roliga saker. Nedan kommer tips på hur ni kan sätta upp ett gemensamt sparande i familjen för att kunna hitta på något tillsammans längre fram.

 

5 tips för vecko- och månadspeng

1. Kom överens med barnet
Kom överens med ditt barn om förväntningar och ansvar kopplat till veckopengen. Ska barnet göra en motprestation, som att städa sitt rum en gång i veckan? Kom också överens om vad pengarna ska räcka till.

2. Öka summan med barnets ålder
I takt med att barnet blir äldre och förhoppningsvis lärt sig mer om pengars värde så kan du ge en större summa och låta barnet själv betala för exempelvis kläder, mobilsurf, eller ett datorspel. Swedbank har information över hur mycket föräldrar ger sina barn i vecko-och månadspeng i genomsnitt. Här kan du läsa mer!

3. Uppmuntra sparande
Uppmuntra gärna barnet att spara lite av vecko- eller månadspengen. Med konkreta sparmål blir det roligare och enklare. Prata med barnen om vad de skulle vilja hitta på, kanske kan ni sätta upp ett gemensamt sparmål i familjen. Det kan vara en rolig resa eller kanske bara en mysig biokväll. Viktigast är att alla bidrar lite med sina pengar för att alla ska känna sig engagerade, samt att målet inte ligger för långt fram i tiden. Kanske bidrar ditt barn bara med tio kronor i några veckor, och det kan räcka för att hen ska förstå hur sparandet fungerar i praktiken.

4. Låt barnet hushålla med pengarna
Undvik att ge mer pengar när veckopengen är slut. Då lär du inte ditt barn att hushålla med begränsade resurser.

5. Vi lär oss av våra misstag
Tillåt ditt barn att göra misstag – det lär sig barnet också av. Du kan även dela med dig av misstag du själv gjort, för att få barnet att förstå att alla gör misstag och att det inte är hela världen. Oftast lär vi oss av våra misstag och gör bättre nästa gång!

 

I samarbete med Swedbank och Sparbankerna

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av eventuell kursutveckling.

Swedbanks inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.