Hela denna sektion är ett samarbete med Swedbank och sparbankerna
Olika sorters månadspeng – vilken passar er familj?

Olika sorters månadspeng – vilken passar er familj?

Många föräldrar ger sina barn vecko- eller månadspeng, men det kan vara svårt att veta hur mycket man ska ge och hur ofta. Här är tre exempel på olika sätt att ge pengar till barnen. Vad passar er familj?
 

Olika sorters vecko- och månadspeng


1. Liten veckopeng för småköp
Barnet får ganska låg veckopeng, men slipper betala det mesta. Vårdnadshavaren betalar mobil, kläder, fika med mera. Det kan passa de lite yngre barnen som just har börjat få veckopeng och som ska träna på att hantera den.

2. Baspeng med chans till extrapengar
Barnet får en baspeng, med chans att jobba extra hemma för mer pengar. Kanske städa badrummet, passa småsyskon, dammsuga hemmet. Det kan passa bra för barn i mellanstadieåldern.

3. Hög månadspeng och egen ekonomi
Barnet får en ganska hög månadspeng, och får själv betala för kläder, fika, mobilsurf med mera. Det kan passa lite äldre barn som vill träna på att sköta sin egen ekonomi. Ett bra sätt att lära sig vad man själv kostar!
 

Här kan du läsa mer om varför det kan vara bra att ge barn vecko- eller månadspeng

 

I samarbete med Swedbank och sparbankerna

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av eventuell kursutveckling.

Swedbanks inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.