Hela denna sektion är ett samarbete med Swedbank och sparbankerna
Så mycket sparar föräldrar till sina barn – och till vad

Så mycket sparar föräldrar till sina barn – och till vad

Många föräldrar som sparar till sina barn sparar till en framtida bostad eller till barnens körkort. Men många tycker att det är svårt att veta hur de ska spara. Swedbank och sparbankerna tipsar om hur du kan gå till väga!

Alla familjers privatekonomi ser olika ut, och vissa har möjlighet att spara mer till sina barn än andra. Bland de som sparar regelbundet till sina barn sparar knappt sex av tio upp till 500 kronor i månaden till varje barn. En fjärdedel sparar mellan 500 och 1000 kronor och övriga sparar mer än 1000 kronor i månaden. Det visar en undersökning från 2017 som Sifo genomfört på uppdrag av Swedbank.

– Det är bättre att komma igång med ett litet sparande och att spara regelbundet, än att inte spara alls. Ju tidigare du börjar spara till barnen desto mindre belopp kan du spara varje månad. Se gärna över ditt sparande en gång om året, och höj det efterhand om du har möjlighet, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank. 

De som sparar regelbundet till sina barn är mest nöjda med sitt barnsparande, närmare 80 procent. Av de som inte har ett regelbundet sparande var 50 procent nöjda, medan övriga 50 procent hade dåligt samvete över att de inte sparade mer.

–  För hushåll med små marginaler kan det förstås vara svårt att få pengarna att räcka till ett sparande till barnen. Men kom ihåg att även ett litet sparande kan göra skillnad och även mindre belopp kan växa sig större med tiden, säger Madelén Falkenhäll.

 

Så sparar du smart till barnen

Över en tredjedel av de som sparar till sina barn sparar till en framtida bostad, och en femtedel sparar till barnets körkort. Men många upplever att det är svårt att veta hur man ska spara till barnen.

– Ett sparande till barn är ofta långsiktigt, och därför kan det vara en god idé att placera pengarna i aktiefonder. Då ökar sannolikheten att de växer lite mer, även om beloppen är små*, säger Madelén Falkenhäll.

Något som är bra att tänka på är i vems namn du sparar. Sparar du i ditt namn och inte i barnets, bestämmer du när barnet ska få pengarna**. Är sparandet i barnets namn får barnet däremot tillgång till pengarna på sin 18-årsdag.

– Inte alla artonåringar är mogna att ta ansvar för en större pott med pengar som föräldrarna sparat ihop under många år. Därför kan det finnas fördelar med att välja att spara i förälders namn istället**. Då väljer du som förälder när barnet ska få tillgång till pengarna, säger Madelén Falkenhäll.

 

Vill du se över ditt barnsparande eller kanske komma igång? Läs mer om barnsparande här!


De statistiska uppgifterna i artikeln kommer från en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank 2017.

 

* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
** Ett sätt att skydda pengarna kan exempelvis vara att skriva testamente och äktenskapsförord eller göra barn till förmånstagare. Det är också viktigt att känna till att pengarna inte är fredade om föräldern hamnar på obestånd.”.


I samarbete med Swedbank och Sparbankerna


 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av eventuell kursutveckling.

Swedbanks inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

 

Vill du se över ditt barnsparande eller kanske komma igång? Läs mer om barnsparande här!