Hela denna sektion är ett samarbete med Swedbank och sparbankerna
Sparskola: Välj rätt sparform och kom igång med sparandet

Sparskola: Välj rätt sparform och kom igång med sparandet

Hur mycket bör man spara? Hur gör man? Och när bör man välja fond- eller aktiesparande framför ett sparkonto? Swedbank och sparbankernas sparskola reder ut frågorna!

 

Hur mycket ska man spara?

 En bra riktlinje är att försöka spara tio procent av sin lön varje månad. Men även ett mindre belopp varje månad kan växa på sikt, och ett litet sparande är bättre än inget. Det är bra att börja spara så tidigt som möjligt i livet. Då ökar chansen att även små belopp växer, samtidigt som du själv bygger upp din kunskap om sparande. Du kan sedan öka ditt sparande i takt med att du får högre inkomster.

 

Vad ska du spara till?

Först och främst är det bra att ha en buffert för oförutsedda utgifter. En riktlinje är att försöka ha två månadslöner efter skatt i buffert. De här pengarna är tänkta att användas till otrevliga överraskningar som kan dyka upp,  för till exempel höga tandläkarkostnader eller om tvättmaskinen går sönder. Pengarna används alltså till utgifter som vi i förväg inte vet om.

När du sparat ihop till din buffert är det bra att påbörja ett mer långsiktigt sparande, till exempel till pensionen och till barnen.

 

Vilken sparform passar vilket sparande?

Det finns olika sparformer, och oftast pratar man om sparande på sparkonto, i fonder och i aktier. Här får du läsa mer om varje sparform i korta drag.

Sparkonto
På sparkontot bör du ha pengar du vill kunna komma åt snabbt. Med dagens låga ränteläge ger många sparkonton ingen avkastning. Men fördelen med ett sparkonto är att pengarna inte riskerar att ha minskat i värde den dagen du behöver dem.

Sparkonton är bra för till exempel buffertsparandet eller till nästa familjesemester.

Fonder
Fonder är en sammansättning av olika värdepapper, som aktier och räntebärande värdepapper – eller en kombination av dessa. Olika fonder har olika hög risk. Högre risk kan ge högre förväntad avkastning över tid, men innebär också att värdet kan gå mycket upp och ner över tid.

Fondsparande kan passa för pengar som du sparar på flera års sikt, till exempel sparande till dina barn och till din pension.

Aktier
Har du intresse för börsen – och tid, lust och koll på den? Då kan det vara en idé att investera i aktier för ditt långsiktiga sparande. Du placerar då själv dina pengar i olika företags aktier, till skillnad mot sparande i aktiefonder då någon annan väljer ut och sätter ihop en fond med aktier till dig.

Aktiesparande kan passa för långsiktigt sparande, till exempel för sparande till dina barn och till din pension – men kom ihåg att det krävs både kunskap och tid för att placera sina pengar själv direkt i aktier. Är du inte insatt i aktier och börsen kan fonder vara att föredra.

 

Dags att komma igång med sparandet!

Ska du spara mer långsiktigt kanske fondsparande passar dig bra. Så här gör du för att komma igång med det!

1. Bestäm på hur lång sikt du vill spara. När vill du ta ut pengarna igen? Om ett, fem, åtta år – eller längre? Det påverkar hur stor risk du kan ta, och i vad du ska placera pengarna. *

2. Utifrån på hur lång sikt du sparar, välj risknivå. Sparar du på lång sikt kan du ta lite mer risk.

3. Välj fonder – och sprid riskerna Välj ett antal fonder att spara i. Du kan sprida risken genom att välja till exempel en fond som placerar i Sverige, en som placerar i världen och en som placerar i en särskild bransch.

Kom ihåg att den historiska avkastningen en fond haft inte är en garanti för att avkastningen kommer se likadan ut längre fram. Det innebär alltid en risk att spara i fonder och i aktier och du ska vara medveten om att du kan förlora hela eller delar av pengarna, även om det historiskt sett inte sett ut så. 
 

Dags att börja spara – kanske till dina barn? Här kommer du igång!
 

Sist men inte minst, och kanske viktigaste av allt; det bästa sparandet är det som blir av! Ett litet sparande är bättre än inget sparande alls – och ett litet sparande är en bra början.  

 

I samarbete med Swedbank och Sparbankerna

 

* Räntebärande värdepapper varierar inte vanligen i värde lika mycket som aktier, därför kan det innebära mindre risk att placera i räntebärande värdepapper. Det vill säga risken att värdet minskar på sikt kan vara lägre, men också sannolikheten för högre avkastning.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av eventuell kursutveckling.

Swedbanks inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.