Hela denna sektion är ett samarbete med Swedbank och sparbankerna
Statistik: Så många sparar inte alls till sina barn

Statistik: Så många sparar inte alls till sina barn

Det är bra att ha ett regelbundet sparande. Trots det är det en del som varken sparar till sina barn eller till familjen. Det visar en undersökning av Life of Svea.

I en undersökning som Life of Svea gjort* om barnfamiljers ekonomi framgår det att cirka 2 av 10 av Sveriges familjer inte har något sparande, varken till barnen eller till familjen. År 2017 gjorde Swedbank och sparbankerna en liknande undersökning tillsammans med Sifo. Den visar att sex av tio har ett regelbundet sparande till sina barn, och precis som i Life of Sveas undersökning visade den att cirka 2 av 10 inte sparar något alls till sina barn.

Alla familjers ekonomi ser olika ut, och vissa har möjlighet att spara mer till sina barn än andra. Men kom ihåg att även ett litet sparande kan växa på sikt och få stor betydelse för barnet, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Körkort, studieresa, husgeråd och lite möbler till första egna boendet, eller kanske till och med till kontantinsatsen, är exempel på sådant som ett barnsparande kan resultera i.

Det bästa sparandet är det som blir av, och att börja spara några hundralappar i månaden är en bra start. I takt med att du kanske får ökade inkomster kan du sedan öka ditt sparande, tipsar Madelén. Dags att börja spara? Så här kommer du igång!

Vill du få mer koll på hur du ska tänka när du sparar? Kolla in Swedbanks lilla sparskola här!
 

Här kan du smidigt sätta upp ett sparande som passar dig och din familj!


* I undersökningen svarade 2300 respondenter som alla besökte familjesajterna Allt för föräldrar, Familjeliv, MinBebis och Mammasidan under perioden februari-mars 2018.


I samarbete med Swedbank och sparbankerna

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av eventuell kursutveckling.

Swedbanks inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.