Så mycket kostar det att ha barn

När två blir tre märks det tydligt i plånboken. Utgifterna ökar och kostnader som man inte räknat med dyker upp.

Större bil, försäkringar, sparande till barnen och en hel mängd andra utgifter kommer till när du blir förälder.
Man brukar räkna med att ett barn kostar mer än 1,5 miljoner kronor fram till sin 19-årsdag. I den beräkningen antas bland annat att båda föräldrarna är föräldralediga i sex månader var. 

Många bäckar små …
Om du sparar regelbundet till ditt barn så hinner det bli en ganska stor summa tills det är dags att flytta hemifrån.
Nedan är en enkel kalkyl som berättar hur mycket du behöver spara för att nå ditt mål. Men det finns många sätt att spara. Ett är att spara smart och med förbehåll om du vill vara säker på att pengarna används till det du tänkt när barnet blir myndigt.

Intresserad av att prata mer om sparande för ditt barn?
Anmäl ditt intresse här så kontaktar Swedbank dig »

Privatrådgivaren Marcus Annells bästa spartips hittar du här »

Räkna ut hur mycket du behöver spara

Här kan du enkelt beräkna hur mycket du behöver spara varje månad för att uppnå ditt mål.

?

Räkna

Stäng

Avkastning är hur mycket dina pengar ökar i värde över tid.

Några exempel på rimlig förväntad avkastning:


Sparkonto 1-2%

Räntefonder 2-4%

Aktiefonder 6-8%

Det går inte att säga exakt hur stor avkastning ditt sparande kommer att ge, men ett sätt är att titta på den historiska avkastningen, det vill säga hur det har gått för olika sparformer under olika tidsperioder. Historisk avkastning är däremot inte en garanti för framtida avkastning eller utveckling.

 


Detta är en annons i samarbete med Swedbank