Allmänna villkor för Alltförföräldrar.se

Senast uppdaterad 2013-11-05

AllmäntNedan följer allmänna villkor för Alltförföräldrar.se Genom att du använder dig av dessa godkänner du och accepterar våra villkor nedan. Allt för föräldrar verkar för att vara en mötesplats för vuxna med fokus på gravida och barnfamiljer.Information enligt Personuppgiftslagen (PUL)Allt för föräldrar ansvarar för dina medlemsuppgifter och värnar om din personliga integritet. Vi följer självklart de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.För att du ska kunna använda Alltförföräldrar.se och ta del av våra produkter måste vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Genom att du registrerar dig som medlem på Alltförföräldrar.se samtycker du till att vi får behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål som listas i medlemsavtalet, inklusive behandling på Internet. Om du inte samtycker till den behandlingen av dina personuppgifter kan du inte använda Alltförföräldrar.se, och ska inte registrera dig.Personuppgiftsansvarig är Svenska Allt för föräldrar AB (org. nr. 556650-2422). Genom att skriva till [email protected] kan du begära information om vilka uppgifter som lagrats, begära rättelse av felaktig uppgift och återkalla ditt samtycke till att ta emot marknadsföring. Personuppgiftslagen ger dig däremot ingen rätt att få dina inlägg raderade på din begäran.KopieringsskyddDet är inte tillåtet att kopiera materialet på Allt för föräldrar. Material får endast kopieras för privat bruk och då med Allt för föräldrar som tydlig källa. För eventuellt annat bruk måste Allt för föräldrar skriftligen ge tillåtelse. Allt för föräldrar tillhandahåller materialet på alltförföräldrar.se gratis.Om cookiesVi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta besökarens aktiviteter på www.alltforforaldrar.se. Cookies används också för att mäta trafiken på våra webbplatser, för visning av annonser och för statistik. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter. Information om besökaren kan inte spåras av Allt för föräldrar.Villkor för forum och bloggI vårt forum har vi särskilda villkor vilka framgår i medlemsavtalet och våra communityregler. Det är varje ny medlems skyldighet att noggrant läsa igenom de villkor som gäller i medlemsavtalet samt våra communityregler och följa dessa.På vår bloggportal gäller samma communityregler och medlemsavtal som för vårt forum. Genom att du skapar en blogg hos oss godkänner du också medlemsavtalet.LänkningMöjligheten att snabbt tipsa varandra, och röra sig fritt över webben är en av de stora tjusningarna med Internet, och med Allt för Föräldrar. Tänk gärna på vårt forum som ett gemensamt vardagsrum, och håll dig inom ramarna för god netikett. Här är Allt för föräldrars länkpolicy.Efterlysningar eller marknadsföringDu får inte använda Allt för Föräldrars forum eller bloggar för kommersiella ändamål utom där det uttryckligen är tillåtet. Företag och organisationer får inte marknadsföra sina tjänster eller produkter i det öppna forumet, under annonsering finns mer information kring möjligheterna att nå ut till Allt för föräldrars medlemmar och besökare samt kontaktuppgifter till Allt för föräldrar.Vill du lägga ut en efterlysning för ex: en tv-pilot för program eller studie är du välkommen att göra detta i vårt forum avsett för Efterlysningar, läs mer härAnsvarsfriskrivningDe råd och tips du får på Aff (gäller t.ex. blogg, forum etc.) kan inte ersätta personlig yrkesmässig rådgivning i det enskilda fallet. Informationen och råden ska ses som en stimulans att söka vidare information och kunskap. Vi ansvarar inte för materialets aktualitet, korrekthet eller fullständighet. I vårt medlemsavtal finner du vår ansvarsfriskrivning i sin helhet.