Familj

Forskning: Barn som går själva till skolan presterar och mår bättre

Att ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter kan vara mer än bara en transportsträcka. Enligt en forskningsstudie som gjorts vid Karlstads Universitet påverkar valet av transport och aktiviteter under resan barnens välmående och prestation i skolan.

I studien har Jessica sett att fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn till och från skolan och aktiviteter. Anledningen är framför allt för att det är praktiskt att ta bilen, men till skillnad från föräldrar i andra länder så menar majoriteten av svenskarna att vägen till skolan är trygg och lämplig för barn att färdas på självständigt. Trots det väljer många bilen. Barn som får gå, cykla eller åka buss till skolan mår och presterar bättre enligt undersökningen och Jessica menar att det ökande bilanvändandet i samhället kan kopplas till barn och ungas ökning av psykisk ohälsa.

Dags för förändring

Jessica hoppas att hennes forskning ska vara grunden för en förändring. Men för att få till en förändring behöver skolskjuts eller andra alternativ upplevas som lika praktiska. Det är det viktigt att fånga alla aspekter av färdmedelsval och inte bara fokusera på ”hårda faktorer” som hur avstånd, trafik och barns ålder påverkar resan till skolan – utan också hur personliga preferenser styr, det vill säga föräldrars beteende och känslor. Då blir det lättare att finna verktyg som kan motivera föräldrar till att förändra sina barns resvanor.

LÄS ÄVEN: Forskning: Barn till äldre mammor har högre bildningsnivå och är friskare

Aktiviteter påverkar barnen positivt

Studien har visat att barn som är aktiva under sina skolresor – pratar och umgås med vänner eller surfar på mobilen – är gladare och nöjdare än de barn som sitter tysta för sig själva eller slumrar i bilen. Aktiva barn presterade också bättre på ett test som genomfördes när de anlände till skolan. Jessica anser att vi måste omvärdera barns skolresor. Resan är en möjlighet för barn och ungdomar att ägna sig åt aktiviteter som gör dem pigga och glada, med en pigg och glad start på dagen har barnet en god grund för att få en bra dag. Det bästa är att resa tillsammans med kamrater – gärna gå eller cykla.

Barn som inte reser självständigt, det vill säga utan föräldrars översikt, förlorar naturliga möjligheter att utforska sin närmiljö och att interagera med kompisar på egen hand. Det leder till att de blir mindre självständiga och trygga i sin närmiljö, säger Jessica.

Måste man ändå åka bil. Se till att ha roligt med ditt barn och gör resan till en trevlig stund för umgänge. Det är nog mitt bästa tips för bilburna föräldrar, avslutar hon.

LÄS ÄVEN: Från formet: Oanmält besök av förskolelärare

Studien är genomförd av Jessica Westman, doktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Hon hoppas att resultatet ska förändra föräldrars beteende, eller åtminstone tankebanor när det kommer till att skjutsa till och från skolan och aktiviteter.

Källa: Drivers of Children's Travel Satisfaction - Jessica Westman

Foto: A3pfamily/ Shutterstock

Powered by Labrador CMS