Allt du behöver veta om Rotavirus – en vanlig orsak till maginfluensa

Allt du behöver veta om Rotavirus – en vanlig orsak till maginfluensa

Rotavirus är världens vanligaste orsak till diarrésjukdom, ”maginfluensa”, hos bebisar och små barn under tre år, men även äldre barn och vuxna kan drabbas.

Vad är rotavirus?

Rotavirus är ett virus som orsakar magsjuka med kräkningar och diarréer, framförallt bland barn men även vuxna kan smittas. I Sverige förekommer utbrott och epidemier med rotavirus under vinterhalvåret (november - april). Viruset liknar ett hjul i mikroskopet och rota betyder just hjul på latin.

Läs mer: Förkylda barn: Tips & råd – så gör du

Vilka är symtomen på rotavirus?

Inkubationstiden för rotavirus är kort, 1 - 3 dygn. Symtom på infektionen är kräkningar och diarréer, som kommer ganska plötsligt. Kräkningarna upphör inom ett - två dygn medan diarréerna fortsätter i 3 - 8 dagar. Måttlig feber och buksmärtor är också vanligt.

Insjuknandet kan vara ganska häftigt, speciellt i början. Det beror på de intensiva kräkningarna och svårigheten att få i barnet tillräckligt med vätska. Om barnet inte får i sig tillräckligt och blir slött och allmänpåverkat behöver barnet undersökas och eventuellt behandlas på sjukhus.

Behandling vid rotavirus

Det finns ingen specifik medicin mot rotavirus. När barnet insjuknar är det viktigt med vätsketillförseln från början, gärna med särskild Vätskeersättning, som man kan köpa på apoteket. Det är också viktigt med energi i form av lämpliga kolhydratrika livsmedel.

Läs mer: RS-virus hos barn – allt du behöver veta om symtom och hur det sprids

Hur smittar rotavirus?

Viruset smittar via kräkningar och diarré och ofta genom direktkontakt människor emellan. Exempelvis om man får viruspartiklar på sina händer och sedan tar sig i ansiktet eller får in dessa partiklar i munnen.
Viruset kan överleva lång tid utanför kroppen och kan därför också smitta via dörrhandtag, leksaker och andra ytor och föremål. Det kan också smitta via livsmedel om det finns viruspartiklar på mat eller dryck, eller så smittas det via luftvägarna.

Man blir smittad när viruset når tunntarmen och börjar föröka sig. Smittsamheten varar under sjukdomen och några dagar efter tillfrisknandet. Det är därför viktigt med den personliga hygienen, speciellt noggrann handtvätt.

Förebygg att smittas med rotavirus - Vaccinering finns

Efter genomgången sjukdom blir man inte helt immun, man kan få rotavirusinfektion flera gånger men då är symtomen mildare än första gången. Det finns även ett vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige. Skyddseffekten av vaccinet håller i ungefär 3 år, vilket är så länge som man behöver skydda små barn från att bli svårt sjuka i rotavirusinfektion. Vaccinet ges i två doser vid två olika tillfällen och ges som en klar, smaklös vätska i munnen. Första dosen ges vid 6 veckor - 3 månader och andra dosen ges mellan 3-4 månaders ålder, beroende på när barnet fick den första dosen.

Vaccinet ger ett bra skydd mot svår sjukdom som för små bebisar och barn kan innebära mycket rikliga diarréer med uttorkning som följd - vilket lätt kan bli så allvarligt att sjukhusvård krävs. Efter tre år är skyddet från vaccinet inte lika effektivt, men då är det också ovanligt att bli allvarligt sjuk i rotavirusinfektion.

 

Läs mer: RS-virus eller vanlig förkylning? Det här är skillnaden

 

Källa: 1177.se, folkhalsomyndigheten.se

Artikelbild: Unsplash