Gravid under en  pandemi - utsattheten är värst

Gravid under en pandemi - utsattheten är värst

Att vara gravid mitt under pågående pandemi innebär inte bara ökad medicinsk risk utan även känslomässiga faktorer som ökad oro och osäkerhet. Det framkommer i Vetenskapsradions Coronaspecial.

För att minimera risken för smitta får den som är gravid idag inte ha med sin partner vid rutinkontroller på mödravården. Inte heller på ultaljudet. Tillfällen som är viktiga milstolpar under en graviditet och som man helst vill dela med sin partner.

I SR´s Vetenskapsradions Coronaspecial lyftar man problematiken som möter den gravida under pandemin. 

 - Det här är en grupp som separeras när man behöver varandra som bäst, menar forskaren och statsvetaren Elin Naurin om situationen för den gravida och hennes partner.
Gravida upplever sig väldigt utsatta och med utsatthet är det främst dessa tre faktorer som gravida mår dåligt över:

1. Social isolering  

Att inte kunna träffa vänner och familj under graviditeten.

2. Partnern utesluts

Att partnern inte får vara med hos barnmorskan och på ultraljudet.

3. Riskerar att missa förlossningen

Har partnern minsta förkylningssymtom riskerar hen att missa förlossningen och eftervården på bb.

Risker och råd 

Råden som förlossningsläkaren och forskaren Olof Stephansson ger i inslaget är att följa Folkhälsomyndygheterns råd och undvika att bli smittad, särskilt viktigt i slutet av graviditeten. Man vet idag att det finns viss risk för att förlossningen startar för tidigt, ökad risk för havandeskapsförgiftning samt att den nyfödda behöver vård på bb. 

Här kan du höra inslaget från Sveriges Radio

Källa: Vetenskapsradion, Sveriges Radio

Artikelbild: PH888/Shutterstock