Många går i pension tidigare – anledningen är barnbarnen

Många går i pension tidigare – anledningen är barnbarnen

Många väljer att gå i pension tidigare än vid 65. Anledningen? Barnbarn som passerat förskoleåldern.

Man skulle kunna tro att det är dagishämtningar som lockar mor- och farföräldrarna att gå tidigare i pension, men det är faktiskt de med barnbarn som passerat förskoleåldern som slutar jobba tidigare.

Ju äldre det yngsta barnbarnet är, desto tidigare går mor- eller farföräldern i pension. Det är möjligt att mor- och farföräldrar i Sverige drivs av sina egna behov av att ha tid för en givande och ömsesidig relation med barnbarnen. Det blir möjligt först när de har blivit lite äldre, en tolkning som stöds av tidigare forskning, säger Linda Kridahl som är forskare i demografi vid Stockholms universitet.

Idag är rollen som mor- och farförälder högt värderat socialt i samhället och är ofta förknippad med välmående och ett högre självförtroende. Det gör dem till en viktig grupp att studera i relation till pension, menar Linda Kridahl.

Om studien

Avhandlingen bygger på registerdata över alla personer i Sverige som fyllde 58 år mellan 1993 och 2012. Det är den första avhandlingen som undersökt potentiella pensionärers hela familjesituation: antalet barnbarn, hur många barnbarnskullar de har, och barnbarnens ålder. Resultatet visar att något som påverkar tidpunkten för när man går i pension är barnbarn, både när det kommer till de yngsta pensionsåldrarna, alltså de under 61 år, och de äldsta, de över 65. Det är alltså inte bara åldern på mor- och farföräldern som påverkar.

Att ha många barnbarn eller flera barnbarnskullar gör också att en person går tidigare i pension. Det kan bero på att det blir för komplicerat att dela sin tid mellan flera olika familjer och samtidigt jobba, säger Linda Kridahl.

Ingen skillnad mellan farmor eller mormor

Det finns ingen skillnad vad gäller pensionsåldern när det kommer till mor- och farmödrar och mor- och farfäder. Anledningen till det tror man bland annat beror på att Sverige är ett relativt jämställt land där både mamman och pappan är engagerad i barnens liv, vilket även gör att mor- och farföräldrarna får möjligheten att ta del av barnens liv. I många andra länder där barnomsorgen inte är lika utvecklad som i Sverige ses mor- och farföräldrar som ett förstahandsalternativ att lämna barnen till när man som förälder jobbar, men i Sverige vill man att folk ska jobba längre. För politiker och beslutsfattare är de personer som satsar på att gå i pension tidigt viktiga måltavlor, menar hon.

Ett mer ”barnbarnsvänligt” arbetsliv med mer flexibla arbetstider eller möjlighet att jobba deltid skulle kunna förenkla för mor- och farföräldrar att jobba längre, säger Linda Kridahl.

 

Källa: ”Retirement timing and grandparenthood: A population-based study on Sweden”, är en av fyra studier i avhandlingen ”Time for Retirement: Studies on how leisure and family associate with retirement timing in Sweden”