Annons:
Ny studie: Så många barn tycker att deras föräldrar jobbar för mycket

Ny studie: Så många barn tycker att deras föräldrar jobbar för mycket

I dag har vi med våra mobiler vart vi än går, vilket gör oss ständigt tillgängliga – inte bara på ett privat plan, utan även i jobbet. Många tar med sig jobbet hem, men nu visar siffror från Unionen att fyra av tio tjänstemän i privatsektor varit med om att deras barn bett dem lägga undan jobbmobilen, och var femte säger att deras barn och partner regelbundet ber dem om det. Det är oroande siffror.  
 

Fler än fyra av tio tjänstemän i privat sektor är tillgängliga för arbete utanför ordinarie arbetstid varje dag och nästan lika många har den senaste månaden behövt jobba under helgen eller på semestern. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att vara mer flexibel i hur man arbetar, men gör oss också mer stressade och går ut över vårt privatliv.

– Många tjänstemän kan utföra vissa arbetsuppgifter när och var som helst. Flexibilitet är bra! Men ständig nåbarhet, tankar på jobbet och känslan av att aldrig vara riktigt ledig är en baksida, säger Martin Linder, förbundsordförande för fackförbundet Unionen.

Var femte tjänsteman i privat sektor säger att deras partner, barn eller annan närstående regelbundet ber dem lägga undan jobbmobilen. Ännu fler säger att det har hänt vid enstaka tillfällen.

– Tänk att du åker pulka med barnen och en kollega ringer för att be dig vidarebefordra ett mail. Det går snabbt att lösa, men vad händer med din återhämtning och din stund med dina barn?, säger Martin Linder.

Vårt sett att arbeta förändras snabbt i takt med att tekniken utvecklas och det ställer nya krav på arbetsgivarna, som är ansvariga för de anställdas arbetsmiljö och jobbstress. Men inte ens tre av tio känner till om deras arbetsgivare har några riktlinjer för att minska stress på deras arbetsplats.

– Chefer kan göra mycket för att minska jobbstressen. Många företag har till exempel infört en mail- och mobilpolicy så att arbetstagarna inte ska störas utanför jobbet. Men framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Martin Linder.
 

Siffror från undersökningen

- Fyra av tio uppger att det åtminstone hänt någon gång att deras barn har bett dem att lägga undan sin jobbmobil (42 %)

- Var femte uppger att deras partner eller annan närstående regelbundet ber dem lägga undan jobbmobilen har (20 %)

- Hälften uppger att det åtminstone hänt någon gång att deras att deras partner eller annan närstående bett dem lägga undan jobbmobilen (49 %)

- Fler än fyra av tio är dagligen tillgänglig för arbete utanför ordinarie arbetstid (43 %)

- Sex av tio känner sig generellt stressade av sitt jobb (61 %)

 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2791 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 21 februari-7 mars 2018. Undersökningen genomfördes även 2015 och 2016 och är en del av Unionens stresskampanj Reclaim the break.

 

Annons