När är det dags att be sitt barn att betala för att bo hemma?
När är det dags att be sitt barn att betala för att bo hemma?

Hur mycket bör barn betala för att bo hemma?

Ska barn behöva betala för att bo kvar hemma när de vuxit upp? Hur mycket bör de i så fall betala? Vi reder ut vad normen sig om hur mycket tonåringar bör betala för att bo hemma.

Att ha en god förståelse för ekonomi är en fundamental del av vuxenlivet. Är ditt barn medveten om vad det innebär att hyra en bostad, vad matkostnader kan uppgå till varje månad, eller vad det faktiskt kostar att ha en tonåring boende hemma? Om inte kan det vara lämpligt att ta upp en diskussion om just ekonomi.

Hur mycket ska mitt barn betala för att bo hemma?

Vilken tidpunkt barnen bestämmer sig för att lämna hemmet varierar. Några väljer att ta steget ut i vuxenlivet så snart de kan, medan andra väljer att stanna kvar hemma några år om omständigheterna tillåter. Det finns ingen tidpunkt som är rätt eller fel, utan varje familj måste göra det val som passar bäst för dem.

Om ditt barn nu stannar hemma och har börjat tjäna egna pengar, vilken summa bör de bidra med för att bo hemma? Eller bör de tillåtas bo utan kostnad?

Så stora kan kostnaderna bli

Utifrån Konsumentverkets beräkningar, som endast beaktar hushållsutgifter, skulle utgifterna öka betydligt om barnet bestämde sig för att flytta ut och bo självständigt. För en 20-åring som bor hemma ligger de uppskattade kostnaderna på 5420 kronor. För en separat bostad skulle denna siffra stiga till 10 210 kronor.

Den exakta summan barnet bör bidra med beror på hushållets utgifter och barnets egen inkomst. Enskilda föräldrar med äldre barn boende hemma skulle kunna stöta på ekonomiska svårigheter om de inte får ekonomiskt stöd.

Här kan du se Konsumentsverkets beräkningar vad det kan kosta för en 20-åring att bo hemma eller själv. Kostnaderna kan helt klart variera beroende på det ekomiska läget i världen.

Powered by Labrador CMS