Vabba samtidigt som man själv är sjuk - hur gör man?
Vab och sjuk samtidigt - hur gör man?

Sjuk och vab samtidigt – ska jag vabba eller sjukanmäla mig?

Här går vi igenom vad som händer om du vabbar men själv blir sjuk!

Vad ska man göra om man själv blir sjuk samtidigt som man vabbar?

Om du vabbar och själv blir sjuk kanske du undrar vad dina alternativ är. Enligt försäkringskassan kan du ha rätt till hjälp. Man kan exempelvis få till att en tredje person vabbar barnet om du är för sjuk för att ta hand om ditt barn. [1]. Om man är sjuk men fortfarande kan ta hand om sitt barn så fortsätter de flesta att vabba, för då slipper man karensdag. Du vabbar ju fortfarande ditt barn, även om du är sjuk eller inte.

Föräldrar tycker till om vab och sjukanmälning

I vårt forum har samma diskussion diskuterats och så här skrev några av föräldrarna:

"Precis som övriga sagt, Du kan vabba så länge du faktiskt kan ta hand om det sjuka barnet och även gör det så spelar det mindre roll om du själv är sjuk eller ej samtidigt", skriver en mamma.

"Om du vabbar och du blir sjuk samtidigt med barnet så förlorar du ju på att själv anmäla sjukdom eftersom du får en karensdag. Om du vabbar, du bli sjuk men barnet hinner tillfriskna och går till dagis så måste du ju självklar ta egen dag med 1 dags karens.

Så om du vabbar och själv blir sjuk efter någon dag så fortsätt bara att vabba så länge barnet fortfarande är sjuk. Jag tycker att det händer hela tiden. Barnet är sjuk, jag vabbar, jag blir sjuk någon dag efter men jag byter inte till egen sjukdom då eftersom jag ändå hade vabbat oavsett om jag blivit dålig eller ej.", skriver en annan person i forumet.

Alternativ när du är sjuk och samtidigt vabbar

Om du själv blir sjuk medan du vabbar med ditt barn finns det några alternativ du kan överväga. Du kan be om hjälp från den andra vårdnadshavaren om det är möjligt och ni har delat kalender och tagit hänsyn till varandras vabbdagar [1]. Om ditt barn är mellan 12 och 16 år och behöver tillsyn av en vuxen kan du be om ett läkarintyg som gör det möjligt för dig att ta vabbdagar även om du själv är sjuk [2]. För att få ut ersättning för vabbdagar behöver du dock ett intyg från en sjuksköterska eller läkare på barnets åttonde sjukdomsdag och skicka det till Försäkringskassan, och det är viktigt att tänka på att alla dagar under barnets sjukdomsperiod räknas in, även om du inte tar ut ersättning för alla dagar [3].

När ska man vabba?

Om du blir sjuk och behöver stanna hemma och ta hand om ditt sjuka barn, kan du ansöka om Vård av barn (VAB) från Försäkringskassan. Detta innebär att du kan få ersättning för den tid du är hemma och tar hand om ditt sjuka barn. För att få VAB krävs det att ditt barn är under tolv år och är sjukt. Din arbetsgivare kan begära ett VAB-intyg från dig som bekräftar att ditt barn är sjukt och att du behöver vara hemma för att ta hand om det [2].

När ska du sjukanmäla dig?

Om du själv blir sjuk och inte kan arbeta kan du få sjuklön från din arbetsgivare under de första två veckorna av sjukfrånvaron. Efter det kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan om du fortfarande är sjuk. För att få sjukpenning krävs det att din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdomen [2].

Powered by Labrador CMS