Socialstyrelsens statistik visar att andelen blivande mödrar med övervikt eller fetma fortsätter att öka.

Fetma bland gravida "ökar stadigt" – här är riskerna

Andelen blivande mammor med antingen övervikt eller fetma ökar, visar ny statistik.
– Det fortsätter att öka och det är stadigt från år till år, säger Anna Sandström vid Socialstyrelsen.

Andelen gravida kvinnor med ett kroppsmasseindex (BMI) på 25 eller högre ökar. 1992 var andelen gravida med övervikt eller fetma omkring 25 procent i samband med inskrivningen hos mödrahälsovården. I fjol låg den siffran på 45 procent.

Andelen har ökat kraftigt på senare år.

– Vi har sett väldigt stora förändringar över tid, säger Anna Sandström, föredragande läkare vid Socialstyrelsen.

Skillnader i landet

Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader i landet. I exempelvis Stockholm var andelen med övervikt eller fetma 38 procent – i Gävleborg 53 procent. Man ser även skillnader när det kommer till utbildningsnivå. Hos kvinnor med förgymnasial utbildning hade 27 procent fetma 2021, för kvinnor med eftergymnasial utbildning var motsvarande siffra 12 procent.

Flera risker med övervikt eller fetma under graviditet

Det finns flera risker med att vara gravid och samtidigt ha ett högt BMI.

– Det finns en högre risk för komplikationer, både vad gäller fostermissbildningar tidigt under graviditeten men även ökad risk för graviditetsdiabetes under graviditeten, havandeskapsförgiftning, för tidig förlossning och ökad risk för kejsarsnitt. Sedan finns det även en ökad risk för dödföddhet, säger Anna Sandström men betonar:

– Allt det här är på populationsnivå och inte för den enskilda individen.

Bättre förebyggande arbete

Enligt Anna Sandström behöver man titta vidare på det som framkommer av statistiken. Hon ser även att det förebyggande arbetet behöver bli bättre.

– Sedan skulle man vilja att det fanns ett större helhetsgrepp kring det här frågorna med mycket större kunskap och större satsning på det i sjukvården i allmänhet, säger hon.

Fakta: Fetma och övervikt

Kroppsmasseindex, eller body mass index (BMI), är ett mått på förhållandet mellan kroppslängd och vikt som har tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO). Det ger en grov bild av en vuxen människas viktstatus.

BMI räknas ut genom att dividera kroppsvikten (kilogram) med kroppslängden (meter) i kvadrat.

Undervikt: BMI under 18,5.

Normalvikt: BMI 18,5–24,9.

Övervikt: BMI 25–29,9.

Fetma: BMI 30–39,9.

Grav fetma: BMI 40 eller högre.

BMI tar inte hänsyn till hur stor del av kroppsvikten som utgörs av muskler respektive fett, eller hur fettet är fördelat i kroppen. Det kan leda till att exempelvis kroppsbyggare och elitidrottare får ett högt BMI som inte ger en rättvisande bild av deras hälsostatus. På motsvarande sätt kan mycket korta eller mycket långa personer få ett missvisande värde, och för barn fungerar formeln inte alls.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket

Powered by Labrador CMS