Planera barn

IVF - ibland behöver naturen en hjälpande hand
IVF - ibland behöver naturen en hjälpande hand

IVF - ibland behöver naturen en hjälpande hand

Idag drabbas omkring 15 % av alla par i fertil ålder av ofrivillig barnlöshet. Tack vare lång och hängiven forskning kan fler och fler par nu få den hjälp de behöver.

Alla par har unika förutsättningar

Genom provrörsbefruktning (IVF) hjälps i genomsnitt mer än vart fjärde ofrivilligt barnlöst par redan vid första behandlingen, efter tre försök har tre av fyra par blivit gravida. En viktig förutsättning för en framgångsrik IVF-behandling är en grundläggande fertilitetsutredning då t ex mannens spermier analyseras med avseende på antal och rörlighet och kvinnans hormonbalans kontrolleras. Med hjälp av ultraljud undersöks livmoder, äggledare och äggstockar för att se om kvinnan har ägglossning och ifall ägg och spermier kan mötas. Kvinnans äggreserv undersöks med ultraljud och hormonprov.

Med ledning av utredningens resultat diskuteras sedan vilken behandling som är bäst för paret. Provrörsbefruktning är inte alltid den behandling som föreslås i första hand. Alla par är unika och bör erbjudas en individuell behandlingsprocess.

LÄS ÄVEN: Hur är det att vara ofrivilligt barnlös? "Libra" berättar

Behandlingsalternativen är många

Om kvinnan är under 35 år är det lämpligt att utredning görs tidigast efter 1 års oskyddat samliv. Om kvinnan är 35 år eller äldre görs utredningen redan efter 6 månader.

Vid enbart ägglossningsstörning hos en yngre kvinnan kan det vara väl så effektivt med enbart hormonell behandling för att framkalla ägglossning. Ägglossning kan stimuleras antingen med tabletter eller med hormoninjektioner under ultraljudskontroll. Om orsaken till infertilitet är skadade äggledare hos kvinnan (kan förkomma efter tidigare bukkirurgi, endometrios eller clamydiainfektion) är behandlingen provrörsbefruktning med vanligen mycket goda chanser till graviditet. Har mannen nedsatt antal spermier eller nedsatt rörlighet hos spermierna är behandlingen också provrörsbefruktning. Då behöver man ofta hjälpa spermierna att befrukta äggen med mikroinjektion (ICSI) där en spermie injiceras i varje ägg.

Även män som saknar spermier i sädesvätskan har idag en chans att bli pappa. Genom ett kirurgiskt ingrepp i lokalbedövning kan man hos hälften av dessa män hitta spermier från testikel eller bitestikel som kan användas för att befrukta kvinnans ägg genom provrörsbefruktning med mikroinjektion.

LÄS ÄVEN: Livsstilsfaktorer påverkar möjligheten att få barn - även vid IVF

Tiden spelar roll

Anna Karin Lind, medicinsk chef vid IVF Sverige rekommenderar: ”Vänta inte för länge med att söka hjälp om du och din partner har svårt att få barn. Börja med en noggrann utredning. Vår uppgift är att hitta den bäst lämpade behandlingen för just er. Ibland behöver naturen helt enkelt en hjälpande hand.”

IVF Sverige är ledande inom IVF i Norden idag och verksam under två varumärken, IVF-kliniken och Fertilitetscentrum. Dessutom ingår ett eget forskningsbolag, IVF Research Sweden, med den övergripande målsättningen att förbättra graviditetsresultaten, att minska biverkningar och komplikationer, samt att förenkla behandlingsrutinerna för klinikernas patienter.

Text: IVF Sverige

För att komma i kontakt med IVF Sverige eller få mer information kan du gå in på deras hemsida www.ivfsverige.se.

Powered by Labrador CMS