Planera barn

IVF – nya forskningsframsteg kommer flera par tillgodo

Provrörsbefruktning (IVF- In vitro fertilisering) är en av de största medicinska upptäckterna på 1900-talet. Allt fler par som drabbas av ofrivillig barnlöshet idag kan få hjälp med IVF tack vare lång och hängiven forskning runtom i världen.

Fokus på såväl paret som resultatet

I Sverige har fokus de senaste åren varit på mildare hormonstimulering av kvinnan, återförande av ett embryo i taget med lika stor chans att få barn men med mycket små risker för tvillingar och trillingar, samt nya frystekniker av embryon. Studier och forskning som genomförs strävar såväl efter förbättrade graviditetsresultat som att förenkla behandlingsprocessen för kvinnan och mannen.

Idag används t ex oftast det korta protokollet (antagonistprotokoll) vid hormonstimulering av kvinnan. Det innebär att kvinnan börjar med hormonstimulering av äggstockarna redan på mensens andra eller tredje dag och alltså slipper så kallad nedreglering med nässpray eller injektioner som hämmar kvinnans egen hormonproduktion i 2 veckor innan. Det blir en kortare och enklare behandling för kvinnan och risken för så kallad överstimuleringssyndrom (OHSS) minskar med det korta protokollet.

Tidigare återfördes oftast 2-3 embryon vilket ökade risken för flerbörd (tvillingar och trillingar) vilket i sin tur orsakade prematuritet, dvs förlossning i förtid, med låg födelsevikt och ökad komplikationsrisk. Svenska studier har varit banbrytande och kunnat visa att återförande av ett embryo i taget minskar risken för komplikationer utan att nämnvärt minska chansen till graviditet. Single-embryo-transfer är sedan 2003 regel i vårt land, även om undantag kan göras.

Möjligheten att frysa ned embryon har också inneburit en stor förbättring för kvinnor i behandling. Om det första ägguttaget resulterar i många fina embryon kan de bästa plockas ut och frysas ned och användas vid senare försök eller till syskon, dvs kvinnan slipper gå igenom en ny hormonstimulering och nytt ägguttag. Ett fryst, upptinat embryo kan oftast återföras i kvinnans egen menscykel utan några hormoner. Frystekniken har med åren förbättrats avsevärt och idag ligger graviditetsresultaten av färska respektive frysta embryon i paritet.

Nya metoder - nya möjligheter för barnlösa par

Just nu pågår en studie över oocytvitrifikation (frysning av obefruktade ägg) vid Fertilitetscentrum Göteborg. Flera graviditeter har redan inrapporterats och Fertilitetscentrum är därmed först i Norden med graviditeter efter frysning av obefruktade ägg.

En IMSI-studie vid svår manlig faktor har påbörjats i ett samarbete mellan IVF-kliniken Cura i Malmö och Fertilitetscentrum Göteborg. IMSI-teknik innebär att spermier väljs ut utifrån hur de ser ut i hög förstoring i ett avancerat ljusmikroskop, en förstoring upp till 6 000 gånger mot dagens 400 gånger. Förhoppningen är att kunna öka graviditetsfrekvensen hos par där mannen har markant nedsatt spermakvalitet.

IVF Sverige är ledande inom IVF i Norden idag och verksam under två varumärken, IVF-kliniken och Fertilitetscentrum. Dessutom ingår ett eget forskningsbolag, IVF Research Sweden, med den övergripande målsättningen att förbättra graviditetsresultaten, att minska biverkningar och komplikationer, samt att förenkla behandlingsrutinerna för klinikernas patienter.

Text: IVF Sverige

För att komma i kontakt med IVF Sverige eller få mer information kan du gå in på deras hemsida www.ivfsverige.se.

Detta är en annons i samarbete med IVF Sverige

Powered by Labrador CMS