Planera barn

Kan genetisk analys av embryon öka graviditetschansen vid IVF?

För att välja det embryo som har bäst förutsättningar till graviditet bedömer vi idag embryots delningshastighet, cellutseende med mera, men denna metod kan inte avgöra embryots funktionella egenskaper eller huruvida det är genetiskt normalt.

Hos par som gjort flera IVF-behandlingar utan graviditet är det känt att en stor del av embryona har en felaktig kromosomuppsättning, som förklaring till utebliven graviditet.

Snabb utveckling

Den metodologiska utvecklingen har varit snabb inom området och förutsättningarna att identifiera kromosomalt normala embryon är bättre idag än för bara några år sedan. Det finns numera t ex tekniker för att analysera embryots samtliga kromosomer innan det återförs till kvinnan. Detta är intressant då en vanlig orsak till att embryon inte utvecklas normalt är att de har fel antal kromosomer.

De studier som publicerats de senaste åren visar på en ökad graviditetsfrekvens och minskad missfallsfrekvens om man endast återför embryon som man vet har en normal kromosomuppsättning. Man vet också att om cellprovet tas på dag 5 efter befruktning (i blastocyststadiet) i stället för som tidigare dag 3 är embryot mindre känsligt för provtagningen.

Fler och fler börjar använda sig av metoden

Tekniken kan upptäcka onormala embryon och förekomma missfall och därmed psykiskt lidande för par som genomgår IVF-behandling. I flera andra länder i Europa, USA och Asien har man redan börjat använda sig av metoden. I Sverige är metoden ny och ännu inte godkänd rutinmässigt. IVF Sverige har dock från Etikprövningsnämnden fått tillstånd att bedriva en studie om PGS (preimplantatorisk genetisk screening) med mikroarrayteknik för att fastställa kromosomuppsättningen hos embryon. Syftet är att jämföra graviditetsresultaten med en kontrollgrupp där endast den ordinarie bedömningen har gjorts. Detta för att se om vi med PGS kan öka sannolikheten för graviditet och förlossning hos par med upprepade IVF-försök utan graviditet.

I den aktuella studien kommer vi att vända oss till par som genomgått tre IVF-försök utan att bli gravida och där kvinnan är högst 39 år och fortfarande har en god äggreserv. Vi kommer att börja rekryteringen av patienter till studien under senhösten.

Text: IVF Sverige

För att komma i kontakt med IVF Sverige eller få mer information kan du gå in på deras hemsida www.ivfsverige.se.

Detta är en annons i samarbete med IVF Sverige

Powered by Labrador CMS