Studie: Sverige är ett lyckligt land med olyckliga barn och unga

Studie: Sverige är ett lyckligt land med olyckliga barn och unga

Den 20 mars är det World Happiness Day varje år, och samma dag släpper FN sin årliga mätning över vilka länder i världen som anses lyckligast. Sverige och de andra nordiska länderna ligger högt upp i listan, men samtidigt kommer allt fler rapporter om hur den psykiska ohälsan hos barn ökat i Sverige.

Listan över vilka länder i världens som är lyckligast toppas av Finland, följt av de andra nordiska länderna. Sverige hamnar på plats 7. Faktorer som studeras är bland annat BNP per invånare, förväntad livslängd, hur hög grad av frihet folket har, vad det finns för socialt stöd, generositet och nivån av korruption.

Trots att Sverige enligt FN:s mätning räknas till ett av de länder med lyckligast folk har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visat i flera år att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Sedan 1980-talet har psykiska och psykosomatiska besvär bland barn och unga i åldrarna 13 och 15 år fördubblats.  

Under uppväxten lär sig barn att hantera naturliga känslor som glädje, nervositet, oro och nedstämdhet, vilket kan vara nog så svårt. Samtidigt uppger många barn att de upplever det svårt att prata med sina föräldrar, att skolan stressar dem och att de utsätts för mobbning, vilket ger en otrygg grund att leva och utvecklas i. Dessutom visar Socialstyrelsen att unga som uppgett att de har oro, ångest eller ängsla löper högre risk att vårdas för psykisk sjukdom och/eller självmordsförsök än andra. Därför måste barn och ungas psykiska besvär tas på allvar.

Idag finns det många organisationer som arbetar med att hjälpa barn som lider av psykisk ohälsa. Här finns en lista på flera sådana!

 

Om FN:s The World Happiness Report
“The World Happiness Report” är en årlig kartläggning av global lycka. 2019 års rapport mäter lyckonivån i 156 länder. Rapporten är framtagen av Förenta Nationernas Sustainable Development Solutions Network (SDSN) och släpptes den 20 mars 2019. Du kan ta del av rapporten här