Är ditt barns oro ett hinder i vardagen?

Är ditt barns oro ett hinder i vardagen?

Att barn emellanåt är rädda och oroliga är helt naturligt, men om dessa känslor blir ett hinder i vardagen kan det vara hjälpsamt att prata med någon för att komma vidare. Hos Min Doktor kan du och ditt barn träffa en psykolog.

Barn växer och utvecklas ständigt och deras tillvaro förändras snabbt. De flesta barn går igenom faser av oro, som oftast går över av sig själva. Som förälder kan det kännas svårt att veta hur man ska närma sig sitt barns rädslor.

Som förälder vill man såklart göra allt man kan för att trösta och lindra. Samtidigt kan barnet behöva träna på att hantera en del utmaningar på egen hand. Att hitta en balans och en väg framåt kan vara svårt. Hos oss kan du och ditt barn träffa en psykolog som tillsammans med er hittar konstruktiva lösningar, säger Olof Johansson, psykolog på Min Doktor.

 

Bra att söka hjälp tidigt

På Min Doktor arbetar legitimerade psykologer med stor erfarenhet av barn med bland annat ångest, rädsla och oro. De använder sig av kognitiv beteendeterapi (KBT) och problemlösande samtal, där psykologen stöttar föräldrar och barn för att tillsammans hitta rutiner och lära barnet strategier för att hantera sina rädslor och sin oro.

Den psykiska ohälsan ökar bland barn, och det är viktigt att söka - och få - hjälp i god tid. Att må dåligt i ung ålder ökar risken för besvär senare i livet. Hos Min Doktor kan ni få snabb hjälp och vi kan tillsammans förebygga psykisk ohälsa senare i livet, säger Olof Johansson.

 

Det finns stöd och hjälp som fungerar

Ibland kan det som förälder vara svårt att avgöra hur ens barn egentligen mår, och det kan vara svårt att veta vilken typ av hjälp som är bäst.

Även om du inte är säker på vilken hjälp ditt barn behöver kan du kontakta oss, vi tar i dagsläget emot barn i åldrarna 6-12 år. Vi pratar om hur vi kan hjälpa er eller om ni behöver något annat stöd. Även om vi kommer fram till att Min Doktor inte är bäst väg för er får ni stöd och råd kring hur ni kan gå vidare, säger Olof Johansson.

 

Vill du och ditt barn träffa psykolog hos Min Doktor? Klicka här!