Annons:
Så många barn i Sverige bor med båda föräldrarna under samma tak

Så många barn i Sverige bor med båda föräldrarna under samma tak

Statistiska Centralbyrån har kartlagt hur många barn i Sverige som bor tillsammans med båda sina föräldrar. Här är ett utdrag av statistiken! 

Idag bor 75% av alla barn under 18 år i Sverige tillsammans med båda sina föräldrar. I början av 2000-talet var samma siffra 73–74%. Det finns flera olika anledningar till att barn inte bor med båda föräldrarna. Några är att föräldrarna separerat, att de aldrig ens bott tillsammans eller att någon av föräldrarna avlidit.

Barnets ålder spelar roll

Det är vanligare att föräldrarna bor tillsammans i familjer med yngre barn. Barn under två år bor i 9 av 10 fall tillsammans med båda föräldrarna. Bland 17-åringar var det bara 6 av 10 som bodde med båda föräldrarna. Anledningarna är många, men den främsta är ju att små barns föräldrar inte har skiljt sig ännu. Bland barn 13–17 år är det hela 2% som mist minst en av sina föräldrar.

En annan faktor som spelar roll är hur hög utbildningsnivå föräldrarna har. Bland de föräldrar som har gymnasial utbildning bor 66% tillsammans, medan det var 81% av de föräldrar med eftergymnasial utbildning som bodde tillsammans.

Skillnad mellan olika kommuner

Kollar man på Sveriges olika kommuner är det i Habo kommun som flest barn bor tillsammans med båda sina föräldrar, närmare bestämt 87%. Habo är tätt följt av Lomma där 86% bor med båda föräldrarna. Skinnskatteberg, Degerfors och Norberg är de kommuner där lägst andel barn bor tillsammans med båda föräldrarna, med en procentandel på 64%.


LÄS ÄVEN: Studie: Svenska kvinnor har inte råd att separera 


Källa: Statistiska Centralbyrån

 

Annons