Test Annons:
Studie: Svenska kvinnor har inte råd att separera

Studie: Svenska kvinnor har inte råd att separera

Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen har vi fortfarande en väg kvar till ett verkligt jämställt samhälle. Enligt en undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Danske bank känner många svenska kvinnor att de inte har råd att gifta sig.

I undersökningen visar det sig att 37% anser att ekonomin är ett antingen stort, eller mycket stort, hinder för att kunna skiljas från sin partner. Bland männen var det bara 18% som svarade samma sak, alltså ungefär hälften.

Jämför man kvinnor och mäns sparande så ser vi att män i högre utsträckning än kvinnor lägger undan pengar varje månad. Det utgör ett stort problem för jämställdheten när en av parterna i en relation har en större ekonomisk trygghet än den andra. Det kan innebära att den part,som ofta är kvinna, kan vara tvungen att stanna i en relation enbart för att man saknar en ekonomisk buffert, säger Anneli Adler som är affärsområdeschef Danske Bank.


LÄS ÄVEN: Barnbidraget 2018 - så mycket höjs det med
 

På frågan hur många som faktiskt trodde de skulle ha råd att separera idag svarade 21% av kvinnorna och 10% av männen att de inte skulle det. Av de som hade eget företag skilde sig siffrorna något åt från de som var anställda. Bara 9% av egenföretagarna trodde att de inte skulle ha råd att skiljas idag, och bara 17% såg ekonomin som ett hinder för separation.

–  Det är anmärkningsvärt att mer än dubbelt så många kvinnor som män inte anser sig  ha råd att separera . Det visar vikten av att kvinnor bör komma igång med ett ordentligt sparande. Men det kan också vara nog så viktigt att man tänker igenom hur man har det med den ekonomiska jämställdheten på andra områden som kan få ekonomiska konsekvenser, såsom deltidsjobb, vabb och föräldraledighet. Det kan slå hårt mot den egna ekonomin på lång sikt om man är den som drar det tunga lasset med sjuka barn eller långa föräldraledigheter, säger Anneli Adler affärsområdeschef Danske Bank

Förutom ekonomi fanns det fler faktorer som gjorde att man valde att inte skilja sig. Den främsta anledningen var barnen, och efter det vägde bostadssituationen tungt.  

 

LÄS ÄVEN: Hur mycket ger ni i vecko- eller månadspeng till barnen?

Annons